Diskrimineringsbyrån Humanitas årets mottagare av demokratipriset

Eskilstuna kommuns demokratipris 2013 går till diskrimineringsbyrån Humanitas i Eskilstuna. Årets hedersomnämnande för ett positivt demokratiarbete tilldelas utvecklingsprojektet Framtidens Torshälla.

Priset tilldelas en organisation, ett företag eller enskild person som genom sitt handlande bidragit till att på ett positivt sätt utveckla demokratin i Eskilstuna kommun. Prissumman är 10 000 kr. Ett hedersomnämnande ges till en aktör inom kommunkoncernen som på ett föredömligt sätt arbetat för att främja demokratin i Eskilstuna kommun.

Juryns motivering till årets demokratispristagare
Diskrimineringsbyrån Humanitas i Eskilstuna: Humanitas tilldelas demokratipriset för föreningens gedigna arbete för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Genom opinionsbildning, ett starkt förebyggande arbete och stöd till enskilda individer verkar de för mångfald, likabehandling och jämställdhet.

Juryns motivering till årets hedersomnämnande Utvecklingsprojektet Framtidens Torshälla
Framtidens Torshälla tilldelas hedersomnämnandet för ett arbetssätt som kännetecknas av inkludering, dialog och kommunikation. Genom att få många människor delaktiga och medskapande i Torshällas ortsutveckling har positiva förändringar genomförts på kort tid.

Prisutdelning
Priserna delas ut av Ingrid Sermeno Escobar (MP) i samband med firandet av nationaldagen den 6 juni klockan 13.00 i Rademachersmedjorna.

Juryn
Juryn består av Jimmy Jansson (S), ordförande, Magnus Johansson (MP), Maria Chergui (V), Jari Puustinen (M).

För mer information
Ingrid Sermeno Escobar (MP), politiskt ansvarig för demokratifrågor 070-167 27 11 Diskrimineringsbyrån Humanitas: Ordförande Rabie Aldeeb 070-272 22 00, informatör Linda Thomsen 070-382 23 25
Framtidens Torshälla: Projektledare Rina Oord Lundh 070-089 36 00

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar