Ekonomi i balans för gymnasieskolan i Eskilstuna delår 1

Report this content

PRESSMEDDELANDE

Förbättrade kunskapsresultat och en ekonomi i balans. Det visar årets första delårsrapport som antagits av gymnasienämnden.

Allt fler elever från grundskola är behöriga till gymnasiet och allt fler gymnasieelever tar examen i Eskilstuna. Samtidigt minskar antalet elever på introduktionsprogrammen. Även andelen elever som går över till nationellt program från introduktionsprogram har ökat -  från 12 procent (bland den lägsta andelen i landet) till 25 procent (rikssnittet).

– Det är glädjande att fler gör sig behöriga från introduktionsprogrammen och att kunskapsresultatet troligtvis kommer att öka, säger Robin Tannarp (M), ordförande gymnasienämnden

Ökade kostnader för lärare och lokaler

Delårsrapport för gymnasieskolan visar en helårsprognos med ekonomi i balans. Samtidigt visar prognosen att antalet elever fortsätter öka, vilket ökar behovet av fler lärare och lokaler.

Fram till 2024 väntas antalet gymnasieelever öka med 130 personer per år, enligt statistik från statistiska centralbyrån 2018. Prognosen tar inte fullt ut höjd för nybyggnation, inflyttning och eventuell anhöriginvandring. Redan idag finns brist på idrottslokaler för Rekarnegymnasiet och Rinnmangymnasiet.

Digital utveckling i gymnasieskolan

Gymnasieskolan räknar med att ökade kostnader för lärare och lokaler till viss del kan mötas med den digitala utvecklingen i verksamheterna genom att arbeta mer effektivt och säkerställa kvaliteten i undervisningen. Sedan hösten 2018 ingår Eskilstunas gymnasieskola i digitalt utvecklingsarbete med RISE partnerskap, ett samarbete med åtta andra huvudmän där 2 700 forskare ingår.


För mer information, kontakta:
Robin Tannarp (M), ordförande gymnasienämnden, 08-386 183 34

Karin Holmberg Lundin, skolchef gymnasieskolan, 070-086 64 83

Taggar: