En ansträngd sommar för hemtjänsten i Eskilstuna

PRESSMEDDELANDE

På det stora hela har hemtjänsten fungerat bra under sommaren. Det har dock varit en mer ansträngd situation än vad som kan anses vara rimligt. Det märks bland annat genom att avvikelserna i verksamheten har ökat jämfört med 2017.  I huvudsak ser vi att värmeböljan, en låg bemanning,  förändringsarbeten under våren och nytt planeringssystem är det som har påverkat situationen mest.

Vård- och omsorgsförvaltningen kan i efterhand konstatera att verksamheterna som bedriver vård och omsorg för äldre och personer med funktionshinder på ett bra sätt kunnat bidra till att brukarna, trots värmen, har haft en bra vardag. Förvaltningen ser inte heller någon ökning i antalet brukare som behövt uppsöka sjukvården. Samtidigt har avvikelserna ökat jämfört med 2017.  

– Vi har en stark brukarfokus i våra verksamheter. Det viktigaste för oss är deras välmående och att vi levererar de insatser de ska ha. Och vad vi kan se har de generellt sett fått den vård och omsorg som de ska under sommaren. Detta trots en mycket ansträngd situation. En stor eloge till medarbetare och ledning. Samtidigt ser vi att avvikelserna har ökat inom delar av hemtjänsten. Det är allvarligt och något som vi måste arbeta med, säger Johan Lindström, förvaltningschef.

Det har i år varit svårt att hitta tillräckligt med vikarier till hemtjänsten. Därför beslutade förvaltningen att inför sommaren ta in städfirmor som utförde städningen hos äldre i vissa, särskilt ansträngda, områden. Detta för att frigöra tid för omvårdnadsinsatserna. Förvaltningen förstärkte även administrativt för att säkra upp den dagliga planeringen.

Under hösten 2017 omorganiserades delar av hemtjänsten och delvis nya arbetssätt infördes efter att fyra hemtjänstområden gick över till Attendo. Förändringsarbetet har inom några hemtjänstområden ännu inte landat riktigt. Det i kombination med att införande av ett nytt planeringssystem blev fördröjt har bidragit till en ansträngd situation för medarbetarna inom hemtjänsten.

– Vår bild är det har varit mycket ansträngande för våra medarbetare under sommaren. Det beror givetvis på att det har varit svårt att hitta tillräckligt med sommarvikarier. Men även på de förändringsarbeten vi genomfört under våren inte riktigt hunnit sätta sig i vissa hemtjänstområden.  

Vård- och omsorgsförvaltningen tar med sig viktiga erfarenheter från sommaren.

– Vi behöver fortsätta analysera det vi har sett under sommaren och ta fram förbättringar. Bland annat ser vi att vi måste bli bättre på hur vi leder och planerar förändringar i våra verksamheter. Och inte minst behöver vi sätta ytterligare fokus på rekrytering och introduktion av sommarvikarier.


Ordförklaring:
Avvikelse – en icke förväntad negativ händelse som innebär avsteg från verksamhetens kvalitet. Något har inträffat som har eller riskerar att ge konsekvenser alternativt påverka brukaren negativt. 


För mer information, kontakta:
Johan Lindström, förvaltningschef, 070-340 24 81

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera