Eskilstuna arrangerar nationell jämställdhetskonferens

Report this content

Den 6 september 2017 arrangerar Eskilstuna kommun i samarbete med Sveriges Kvinnolobby för första gången Fokus jämställdhet, en nationell fördjupningskonferens om jämställdhet.

Syftet med konferensen är att sprida goda exempel på jämställdhetsintegrering, fördjupa kunskaper och utveckla nya lösningar inom området jämställdhet, arbete och integration. Målgruppen är personer som leder, arbetar med eller ansvarar för jämställda verksamheter i privat och offentlig sektor. Fokus jämställdhet är tänkt som ett fördjupande komplement till Sveriges största jämställdhetskonferens Forum jämställdhet.

– Vi anordnar denna konferens som ett bidrag i arbetet med att stärka jämställdheten i samhället. Vi inte bara jobbar med frågan lokalt utan vill också verka för kontaktskapande och kunskapsutbyte så att jämställdheten snabbare kan öka i samhället, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

 – Det är oacceptabelt att kvinnor får mindre och sämre etableringsinsatser än män. Fokus jämställdhet i Eskilstuna blir ett tillfälle att gräva djupare i hur jämställdhet kan vara en del av lösningen på de utmaningar som finns när det gäller integration. Tillsammans kan vi prova, utveckla och sprida modeller och arbetssätt som fungerar, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

Den 31 januari - 1 februari deltar Eskilstuna kommun i Forum Jämställdhet för att samla idéer till Fokus jämställdhet. Den 1 februari delas Svenska Jämställdhetspriset ut och Eskilstuna är återigen en av fem finalister.

– Det är mycket glädjande att Eskilstuna kommun är nominerade till Svenska Jämställdhetspriset för andra året i rad, en bekräftelse på det goda arbete som pågår runt om i vår verksamhet. Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner och det här visar att vi är på god väg, säger Marita Skog, utvecklingsdirektör.

Kontakt: Anne-Li Gustafsson, projektledare, 070-542 64 13

 

Taggar:

Citat

Vi anordnar denna konferens som ett bidrag i arbetet med att stärka jämställdheten i samhället. Vi inte bara jobbar med frågan lokalt utan vill också verka för kontaktskapande och kunskapsutbyte så att jämställdheten snabbare kan öka i samhället.
Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande
Det är mycket glädjande att Eskilstuna kommun är nominerade till Svenska Jämställdhetspriset för andra året i rad, en bekräftelse på det goda arbete som pågår runt om i vår verksamhet. Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner och det här visar att vi är på god väg.
Marita Skog, utvecklingsdirektör