• news.cision.com/
  • Eskilstuna kommun/
  • Eskilstuna deltar på politiskt toppmöte i Köpenhamn för att diskutera god stadsutveckling och en nordisk stadsmodell 2.0

Eskilstuna deltar på politiskt toppmöte i Köpenhamn för att diskutera god stadsutveckling och en nordisk stadsmodell 2.0

Report this content

Den 7 februari möts politiska ledare från Nordic City Networks 18 medlemsstäder för att diskutera en gemensam vision för de nordiska städerna: den nordisla stadsmodellen 2.0.

- Att gemensamt diskutera fram en vision om vad god stadsmiljö är ger oss ett bra underlag för vår kommuns utveckling, fortsätter Sarita Hottia ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun.

 

Den gemensamma visionen kommer att arbetas fram under 2018-2019 och omsättas i praktik för Eskilstunaborna genom projektet Nordic City Lab och visas upp för omvärlden i en ”världsutställning” av de nordiska städerna 2020.

- För oss i Eskilstuna är forumet viktigt för dialog, erfarenhetsutbyte och idéutveckling, säger Sarita Hotti, ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna  kommun. Genom samverkan med andra nordiska städer får vi inspiration i vårt arbete. Det är ett viktigt samarbete både på politisk och på tjänstemannanivå. Att gemensamt diskutera fram en vision om vad god stadsmiljö är ger oss ett bra underlag för vår kommuns utveckling, fortsätter Sarita Hotti. 

Samverkan inom Nordic City Network har även gett resultat på plats i Eskilstuna. Nyligen hölls ett möte med inbjudna medlemmar från det nordiska nätverket för att arbeta gemensamt med planering av Kunskapsstråket - ett aktuellt projekt som sträcker sig från Nyfors till Munktellområdet. Här finns en tanke om att koppla samman utbildning, arbetsplatser och innovativa verksamheter på ett bättre sätt.

Under toppmötet i Malmö deltog Märta Stenevi, kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service. Hon är också ordförande i det politiska forumet.

- En föränderlig värld kräver nya arbetssätt och en ny syn på staden och dess funktioner. Samskapandet med medborgarna blir allt viktigare för att bygga den goda staden. Den 7 februari samlar vi politisk spetskompetens inom stadsutveckling för att diskutera vad vi kan göra tillsammans och vad vi behöver från våra regeringar för att fortsätta utveckla en god stadsmiljö i Norden. Vår ambition är att inleda arbetet med en gemensam vision för den nordiska staden, säger Märta Stenevi.

Bakgrund:

Nordic City Network är ett nätverk och en tankesmedja bestående av 18 nordiska städer som arbetar med att utveckla de nordiska städerna till innovativa, demokratiska och attraktiva urbana samhällen. I maj 2016 sammanträdde Nordic City Networks Forum för politiska ledare i Göteborg för att diskutera samskapande och politiskt ledarskap. Toppmötet den 7 februari är en uppföljning av den diskussionen med fokus på att skapa en gemensam vision för de nordiska städerna och påverka de nordiska regeringarna att utveckla en gemensam nordisk stadspolitik.

Läs mer på www.nordiccitynetwork.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information kontakta Sarita Hotti, ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun, telefon: 070-086 65 03, eller Märta Stenevi ordförande Nordic City Networks Forum för politiska ledare 073-234 24 82.

Taggar:

Media

Media

Citat

- För oss i Eskilstuna är forumet viktigt för dialog, erfarenhetsutbyte och idéutveckling. Genom samverkan med andra nordiska städer får vi inspiration i vårt arbete. Det är ett viktigt samarbete både på politisk och på tjänstemannanivå.
Sarita Hotti ordförande i stadsbyggnadsnämnden