Eskilstuna får två nya förvaltningar 1 juli

I december 2014 beslutade kommunfullmäktige i Eskilstuna att dela arbetsmarknads- och familjeförvaltningen i två nya förvaltningar, en arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning och en socialförvaltning från och med 1 juli 2015. Nu är det dags!

De två nya förvaltningarna ska bistå respektive nämnder, vilka inrättades redan vid årsskiftet. Socialförvaltningen har även ansvar för att ge tjänstemannastöd till överförmyndarnämnden.

Bakgrunden till kommunfullmäktiges beslut att dela förvaltningarna är att skapa goda förutsättningar i arbetet med att få fler i jobb, samt att stärka den sociala dimensionen i allt arbete för att förbättra barn och ungdomars livsvillkor.

Förvaltningschefer blir Thure Morin för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och Mehmed Hasanbegovic för socialförvaltningen.

Båda förvaltningarnas stabsorganisationer kommer att finnas i Värjan våning 5 på Alva Myrdals gata 5 i Eskilstuna.

- Min erfarenhet av att vi redan vid årsskiftet delade den politiska ledningen i två nämnder visar att vi nu kan fokusera mer på de olika uppdragen. Ett av de viktigaste uppdragen är att generellt höja utbildningsnivån genom att stärka och utveckla vuxenutbildningen för att medborgare i Eskilstuna ska komma ännu närmare jobben, säger Marie Svensson (S), ordförande i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Även Göran Gredfors (M), ordförande i socialnämnden ser fram emot förändringen och säger:

- Det var ett bra beslut av kommunfullmäktige att dela upp en stor nämnd till två mindre. Vi kan därmed i både socialnämnden och socialförvaltningen ägna mer kraft åt förebyggande arbete och får större möjligheter att arbeta med social uthållighet. Att starta från början med en ny organisation är en positiv utmaning.

Kontaktpersoner:

Göran Gredfors (M) ordförande för socialnämnden: 070-086 65 27

Marie Svensson (S) ordförande för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden: 070-086 65 20

Therése Norén, kommunikationsstrateg på blivande arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, 070-086 24 06, therese.noren@eskilstuna.se

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera