Eskilstuna kommun deltar på MIPIM

Report this content

PRESSMEDDELANDE

Den 13 mars åker tre representanter från Eskilstuna kommun till fastighetsmässan MIPIM i Cannes. Kommunen har i samarbete med Stockholmsregionen deltagit på mässan under de senaste åren och ser mässan som en bra mötesplats som bidrar till Eskilstunas utveckling.

Investerarmässan MIPIM i Cannes är en av världens största årliga mötesplatser för fastighetsbranschen. Syftet med resan är att marknadsföra Stockholmsregionen internationellt men även Eskilstuna som en attraktiv stad för investeringar.

– MIPIM är en viktig arena för oss. Här knyter vi kontakter med framtida investerare men träffar även befintliga företagare för att fortsätta ha en bra kontakt, dialog och samverkan, säger Niklas Edmark, näringslivsdirektör.

På plats kommer Eskilstuna kommun bland annat att visa upp olika bostadsprojekt, byggnationen av nytt campus, det kommande handelsområdet i Skiftinge samt logistikparkens möjligheter. Redan nu har kommunen flertalet förbokade möten med företag och intressenter för att inleda eller fullfölja diskussioner om framtida medverkan i Eskilstunas utveckling.

Det är Niklas Edmark, näringslivsdirektör, Monica Hed-Johansson, fastighets- och exploateringschef samt Sarita Hotti, förtroendevald och ordförande i stadsbyggnadsnämnden som representerar kommunen på plats. Resan beräknas kosta cirka 20 000–25 000 kronor per person, vilket inkluderar resa, boende och mässavgift.

Mässan i Cannes pågår 13-16 mars. Eskilstuna kommun deltar som en partner inom Stockholmsregionen tillsammans med 16 andra kommuner.


För mer information, kontakta:
Niklas Edmark, näringslivsdirektör, 073 940 84 00
Monica Hed- Johansson, fastighets- och exploateringschef, 070 340 26 01
Sarita Hotti (S), ordförande stadsbyggnadsnämnden, 070 086 65 03

Taggar: