Eskilstuna kommun får bidrag från Boverket till en allaktivitetspark i Långbergsparken i Skiftinge

Skiftinge saknar i dag en attraktiv utemiljö och sedan en tid tillbaka arbetar flera av kommunens förvaltningar tillsammans med boende i området för att utforma en ny mötesplats för alla Skiftingebor. För att få ut så mycket som möjligt av satsningen ansökte kommunen medel från Boverket genom den statliga satsningen på prioriterade områden. Den beräknade kostnaden för parken är 12,8 miljoner och kommunen sökte maxbeloppet 50 % i bidrag. Nu är det klart att kommunen beviljats 6,4 mkr i bidrag från Boverket för att skapa en allaktivitetspark i Skiftinge.

- I den nya parken kan människor från alla delar av Skiftinge mötas och aktiveras eller bara njuta av en stunds avkoppling i naturen. Det är jätteroligt att vi fått bidrag från Boverket för att förverkliga planerna, säger Hanna Nordin, landskapsingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen.

Långbergsparkens storlek och placering mitt i Skiftinge gör parken till en naturlig plats för människor att vistas i. Parken fyller en viktig funktion både för Skiftingeborna och elever och personal på Skiftingehusskolan. En attraktiv park bidrar även till att binda ihop stadsdelar med varandra. Tanken är att parken ska tilltala många målgrupper och aktiviteter. Det ska bland annat finnas motionsmöjligheter med t.ex. utegym och grillplatser för familj och vänner.

- Det är extra roligt att det är Skiftingeborna som varit med och utformat innehållet i allaktivitetsparken. Parken får en utformning som är jämställd och det skapar ett utbud som kommer komma alla till glädje. Nu ser fram emot att fortsätta arbetet med att fylla parken med innehåll, säger Lena Sjöberg Rehnholm på kultur- och fritidsförvaltningen. Satsningen bekräftar också Eskilstunas arbete som Sveriges främsta breddidrottskommun, fortsätter Mattias Albers, kultur- och fritidsförvaltningen.

Nu fortsätter planeringen för att skapa ett innehåll i parken som bidrar till generationsmöten, ökad integration och ökad gemenskap i området. Allaktivitetsparken planeras vara klar under 2018.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För mer information kontakta Eskilstuna kommun: Hanna Nordin, landskapsingenjör stadsbyggnadsförvaltningen, 016-710 19 70 eller Mattias Albers avdelningschef kultur- och fritidsförvaltningen telefon 070-089 37 00.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

I den nya parken kan människor från alla delar av Skiftinge mötas och aktiveras eller bara njuta av en stunds avkoppling i naturen. Det är jätteroligt att vi fått bidrag från Boverket för att förverkliga planerna.
Hanna Nordin, landskapsingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen
Det är extra roligt att det är Skiftingeborna som varit med och utformat innehållet i allaktivitetsparken. Parken får en utformning som är jämställd och det skapar ett utbud som kommer komma alla till glädje. Nu ser fram emot att fortsätta arbetet med att fylla parken med innehåll.
Lena Sjöberg Rehnholm på kultur- och fritidsförvaltningen