Eskilstuna kommun får högt betyg för sin service till företagen

PRESSMEDDELANDE

Eskilstuna kommuns service rankas högt av företagen. 2016 års NKI-mätning för service till företag visar att kommunen höjer sitt resultat ytterligare och går från 74 till 75 i index. Det är tredje året i rad som kommunen förbättrar sitt resultat.

Varje år deltar Eskilstuna kommun i en servicemätning för att få fram hur nöjda Eskilstunas företagare är med den service som erbjuds. När 2016 års mätning sammanställs kan vi konstatera att kommunen redan nu når det mål som är satt för 2019 och hamnar på ett index på 75. Undersökningen fokuserar på näringslivets kontakter med kommunen som myndighetsutövare och visar på hur företagen upplever kontakten. 

– Vi ser en positiv trend i Eskilstuna med bland annat lägre arbetslöshet, stora etableringar och en förbättrad service till våra företag. Allt det här tillsammans skapar ett bättre näringslivsklimat i Eskilstuna som i sin tur skapar möjligheter för företag att utvecklas och människor att få jobb, säger Jimmy Jansson kommunstyrelsens ordförande.  

De verksamheter som mäts i undersökningen är brandtillsyn, markupplåtelse, bygglov, serveringstillstånd, livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskyddstillsyn. Kommunen höjer sig inom nästan alla områden och hamnar på ett sammanlagt högt resultat. Störst förändring över tid har framförallt resultatet för miljö- och hälsotillsyn som har gått från ett index på 49 år 2014 till 71 år 2016. 

– Under året har vi fokuserat på att förbättra bemötandet framförallt i miljö- och hälsoskyddstillsynen. Vi prioriterade först och främst det skriftliga bemötandet efter förra mätningen. Det har vi nu gjort med inspiration från Skatteverkets bemötanderesa. Det tror jag är anledningen till att vi höjer oss ytterligare i årets mätning, säger Ulf Lindstrand, förvaltningschef, miljö- och räddningstjänstsförvaltningen. 

Eskilstuna kommun har under 2015 och 2016 arbetat systematiskt för att använda mätningen som en del i sin verksamhetsutveckling med kontinuerliga uppföljningar i förvaltningarna. Nästa steg för att utveckla servicen ytterligare till företagen är bland annat en planerad serviceutbildning för kommunens handläggare inom samarbetet för Fyra Mälarstäder (Eskilstuna, Västerås, Strängnäs och Enköping).   


För mer information: 
Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, 070-086 65 02
Mattias Rossköld, näringslivsdirektör, 070-086 66 25
Ulf Lindstrand, förvaltningschef, miljö- och räddningstjänstförvaltningen, 070-324 56 23

 

Bakgrund
Nöjd-kund-index mäter tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, effektivitet och rättssäkerhet inom tillsynsområdena bygglov, markupplåtelser, miljötillsyn, brandtillsyn och serveringstillstånd. Mätningen är på en betygskala från 0-100, där betyg 62-69 är godkänt och resultat över 70 är ett högt resultat. I årets mätning deltog 147 kommuner samt 7 gemensamma förvaltningar. 

Eskilstuna kommuns samlade resultat 2016: 
Brandtillsyn, NKI 77 (NKI 77, 2015)
Bygglov, NKI 71 (NKI 71, 2015)
Markupplåtelser, NKI 75 (NKI 74, 2015)
Miljö-och hälsoskydd, NKI 71 (NKI 65, 2015)
Livsmedelskontroll NKI 80 (NKI 77, 2015)
Serveringstillstånd, NKI 78 (NKI 76, 2015) 

Prenumerera