Eskilstuna kommun har fortsatt bra service enligt företagen

Report this content

PRESSMEDDELANDE

Eskilstuna kommun rankas fortfarande högt i sin service till företag. 2019 års NKI visar ett ökat resultat, 77 jämfört med förra årets 75. Det placerar Eskilstuna på åttonde plats bland större kommuner i Sverige.

Enligt mätningen Nöjd-kund-index (NKI) ligger alla myndighetsområden i Eskilstuna högt i service till företagare. Under 2019 har en särskilt stor ökning skett inom myndigheten för miljö- och hälsoskydd där resultatet går från 75 till 79.

– Riktigt roligt med ett så fint resultat överlag! Vi sätter stort fokus på att ständigt förbättra och utveckla vårt bemötande. Vi ser samtidigt att vi inte kan slappna av utan ständigt behöver fortsätta arbetet. Det handlar om allt i stort som smått, hur skriver vi våra texter, hur vi ser till att vara tillgängliga och hur vi gör oss förstådda. Resan för miljöbalksområdet är slående och kikar vi tillbaka några år i tiden så ser vi en spikrak trend uppåt och för 2019 toppar vi våra resultat för alla serviceområdena där bemötandet ligger högst, säger Anna Norberg, enhetschef på miljö- och räddningsförvaltningen.

I det rådande dagsläget då näringslivet drabbas hårt av följderna av Coronaviruset ser kommunen att det är extra viktigt att stödja företagen, vara lyhörda och ge den service som efterfrågas.

– Jag vill tacka alla företagare som svarat på enkäten, utan era svar kan vi inte vidareutveckla servicen till näringslivet. Det är viktigt att vår service är fortsatt jämn och hög och med tanke på läget just nu kommer det bli ännu viktigare för att möta framtidens utmaningar, säger Niklas Edmark, näringslivsdirektör på Eskilstuna kommun.

 

För mer information, kontakta: 

Niklas Edmark, näringslivsdirektör, 016-710 28 08, 073-940 84 00

Anna Norberg, enhetschef på Miljö- och räddningstjänstförvaltningen, 016-710 29 51, 070-340 22 26

 
 

Eskilstuna kommuns samlade resultat 2019:

Brandtillsyn, NKI 82 (NKI 78, 2018)

Bygglov, NKI 77 (NKI 74, 2018)

Markupplåtelser, NKI 76 (NKI 75, 2018)

Miljö-och hälsoskydd, NKI 79 (NKI 75, 2018)

Livsmedelskontroll NKI 74 (NKI 75, 2018)

Serveringstillstånd, NKI 73 (NKI 80, 2018)

 

Bakgrund

Nöjd-kund-index mäter tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, effektivitet och rättssäkerhet inom tillsynsområdena bygglov, markupplåtelser, miljötillsyn, brandtillsyn och serveringstillstånd.

Mätningen är på en betygsskala från 0–100, där betyg 62–69 är godkänt och resultat över 70 är ett högt resultat.

Taggar: