Eskilstuna kommun ingår IOP-avtal med Kvinnojouren MOA

PRESSMEDDELANDE

Socialförvaltningen i Eskilstuna kommun och Kvinnojouren MOA har gemensamt arbetat fram en överenskommelse om ett skyddat boende för utsatta kvinnor, med eller utan barn. 

Överenskommelsens målgrupp är kvinnor, med eller utan barn, i Eskilstuna kommun som är i behov av skydd till följd av våld i nära relation, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Båda parter ser att det finns ett gemensamt behov av att ge ett ökat stöd till målgruppen våldsutsatta kvinnor.

– Det här är vårt andra IOP på kort tid, och det är ett bra sätt för oss som kommun att börja samarbeta med civilsamhället. Vi ingår avtal och har gemensamt ansvar och förtroende för varandra. Avtalet med Kvinnojouren MOA öppnar upp möjligheter för att bättre kunna nå och hjälpa människor i utsatta situationer, säger Göran Gredfors, ordförande i socialnämnden i Eskilstuna kommun.

Kvinnojouren MOA ansvarar för den dagliga driften av det skyddade boendet och arbetar med att erbjuda plats, samtalsstöd och praktisk hjälp. Efter placering på det skyddade boendet ska personal från socialförvaltningen skyndsamt komma dit för fortsatt planering av ytterligare stöd och uppföljning.

Ett PDF-dokument innehållande avtalet bifogas detta pressmeddelande.


För mer information, kontakta:
Lena Söderqvist-Määttä, områdeschef IFO barn och unga, Eskilstuna kommun,
016-710 23 78, lena.maatta@eskilstuna.se


Bakgrund:
Kvinnojouren MOA i Eskilstuna är en ideell förening som startade 1982 och bedriver jourverksamhet för kvinnor och barn som är utsatta för våld, hot och kränkningar. De erbjuder bland annat tillfälligt skyddat boende och anonyma stödsamtal.

Idéburet offentligt partnerskap, IOP, är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn och kan ses som en alternativ avtalsform mellan upphandling och föreningsbidrag, med stort fokus på samverkan och transparens parterna emellan. Ett idéburet offentligt partnerskap bygger på att parterna gemensamt kommer fram till och är överens om syfte och mål för de insatser som samarbetet ska främja. Kvinnojouren MOA och socialförvaltningen i Eskilstuna kommun har en ömsesidig syn på partnerskapet och verksamhetens innehåll.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.