Eskilstuna kommun och God man- och förvaltarföreningen i Eskilstuna ingår IOP-avtal

PRESSMEDDELANDE

Socialförvaltningens överförmyndarkontor och Eskilstuna god man- och förvaltarförening/Frivilliga samhällsarbetare har gemensamt arbetat fram ett förslag på insatser som ska ge ett utökat stöd och förbättrad utbildning till gode män och förvaltare i Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

– Det är en stor glädje att vi nu har undertecknat ett idéburet offentligt partnerskap för ett utvecklat stöd till våra ställföreträdare i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Avtalet är treårigt, med start i januari 2019, och innebär att vi kan erbjuda ett närmare stöd och utökad utbildning till gode män och förvaltare med uppdrag i Eskilstuna och Strängnäs. Som ny ordförande i överförmyndarnämnden kan man dessutom knappast få en bättre start, säger Gunilla Ternert, ordförande i överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Eskilstuna god man- och förvaltarförening ska enligt överenskommelsen bland annat hålla i och utveckla grundutbildningen för gode män, och erfarenhetsutbyte ska erbjudas samtliga gode män vid två tillfällen per år. Det ska startas en stödverksamhet samt en jourverksamhet dit samtliga gode män och förvaltare kan vända sig för stöd och hjälp i frågor som rör ställföreträdarskapet. Både stöd- och jourverksamheten kommer att bemannas av erfarna medlemmar från föreningen och jourverksamheten kommer att kunna nås under både kvällstid och helger.


För mer information, kontakta
Lina Simola, avdelningschef på överförmyndarkontoret, Eskilstuna kommun,
016-710 43 19, lina.simola@eskilstuna.se


Bakgrund
Eskilstuna god man- och förvaltarförening är en del av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, en ideell sammanslutning av cirka 60 lokalföreningar vars 5 500 medlemmar har frivilliguppdrag som är reglerade i lag och förmedlats av en myndighet.

IOP är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn och kan ses som en alternativ avtalsform mellan upphandling och föreningsbidrag, med stort fokus på samverkan och transparens parterna emellan. Modellen togs fram 2010 för att möjliggöra gemensam problemlösning mellan olika sektorer, för ett hållbart samhälle. Ett idéburet offentligt partnerskap bygger på att parterna gemensamt kommer fram till och är överens om syfte och mål för de insatser som samarbetet ska främja. Eskilstuna god man- och förvaltarförening och Socialförvaltningen i Eskilstuna kommun har en ömsesidig syn på partnerskapet och verksamhetens innehåll.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera