Eskilstuna Kommun och Stadsmissionen ingår IOP-avtal för att hjälpa utsatta människor i Eskilstuna

PRESSINBJUDAN

Socialförvaltningen i Eskilstuna kommun och Eskilstuna Stadsmission har gemensamt arbetat fram ett förslag om en öppen dagverksamhet för personer i olika former av utsatthet i Eskilstuna. Vi bjuder nu in till en gemensam presskonferens, i morgon fredag.

Ambitionen har varit att skapa ett förslag om partnerskap enligt formen IOP – Idéburet offentligt partnerskap. Det här är första gången som Eskilstuna kommun ingår ett IOP-avtal. Planen är att dagverksamheten ska ligga centralt i Eskilstuna i anslutning till härbärget.

Tid: Fredag 24 augusti, kl. 13.00.
Plats: Eskilstuna Stadsmission – Härbärget, Annexet i Smörparken.
Medverkande:
Göran Gredfors, kommunalråd och ordförande i socialnämnden, Eskilstuna kommun.
Tomas Lindroos, direktor Eskilstuna Stadsmission.
Pia Andersson, områdeschef i Socialförvaltningen, Eskilstuna kommun.
Agneta Wahlberg, projektledare i Socialförvaltningen, Eskilstuna kommun.

Anmäl gärna er närvaro genom att meddela angiven kontaktperson nedan..

Välkomna!
 

För mer information, kontakta:
Agneta Wahlberg, projektledare, Socialförvaltningen.
070-167 20 50, agneta.wahlberg@eskilstuna.se


Bakgrund
IOP är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn och kan ses som en alternativ avtalsform mellan upphandling och föreningsbidrag, med stort fokus på samverkan och transparens parterna emellan. Modellen togs fram 2010 för att möjliggöra gemensam problemlösning mellan olika sektorer, för ett hållbart samhälle.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera