Eskilstuna kommun rekryterar för att möta efterfrågan på bostäder

PRESSMEDDELANDE

Eskilstuna växte med över 1 600 invånare under 2016 och fram till 2030 behöver kommunen ytterligare 15 000 nya bostäder. För att möta efterfrågan och klara den planerade utbyggnadstakten söker nu Eskilstuna kommun ett antal tjänster inom stadsbyggnadsområdet.

– Vi är glada att vi nu tack vare den statliga byggbonusen har möjlighet att förstärka organisationen med fler nyckelpersoner som kan bidra till både en effektivare stadsbyggnadsprocess och ett ökat byggande i Eskilstuna, säger Sarita Hotti, ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun.

Intresset för att bygga i Eskilstuna har ökat stort den senaste tiden och just nu pågår handläggning av detaljplaner för över 2 200 nya bostäder.

– Vi gör en storsatsning och rekryterar nu ett antal tjänster för att klara av utbyggnadstakten. Eskilstuna befinner sig i ett unikt skede. Vi vill bli fler och här finns möjlighet att vara med och skapa en attraktiv, öppen och spännande stadsmiljö med fler platser att bo och mötas på, säger Marianne Hagman, förvaltningschef på stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna kommun.

 

För mer information, kontakta:
Marianne Hagman, förvaltningschef stadsbyggnadsförvaltningen Eskilstuna kommun,
016-710 77 03, marianne.hagman@eskilstuna.se
Sarita Hotti, ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun,
016-710 16 41, sarita.hotti@eskilstuna.se
 

Bakgrund
Eskilstuna växer och har idag över 100 000 invånare. Fram till 2030 är kommunen i behov av 15 000 nya bostäder. En utbyggnadsstrategi ligger till grund för planeringen. Förutsättningar för nya bostäder skapas främst genom stadsläkning och förtätning i centrala delar. Under årets första tre månader gavs startbesked för 321 bostäder, vilket kan jämföras med målet om 400 startbesked för helåret.

Eskilstuna kommun har fått 41 miljoner kronor i statligt bidrag för att stärka bostadsbyggarprocessen och möta det ökade intresset för att bygga bostäder i Eskilstuna. Trycket har ökat mycket snabbt de senaste åren och organisationen kan ytterligare stärkas för att få fler bostäder i produktion.

Eskilstuna har ett gynnsamt läge i Mälardalen. Industristaden har genomgått en stor förändring under de senaste åren, en förändring som syns i form av nya byggnader, fler parker, ombyggda gator och torg, tillsammans med Eskilstunaån som lyfts fram och ger staden sin karaktär. Med starkt fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor förvaltas arvet som industristad, och gamla industribyggnader fylls med nytt liv i moderna miljöer. 

Se vår film om de tjänster som behövs för att utveckla Eskilstuna ännu mer.
Läs mer om lediga jobb på Eskilstuna kommun.

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera