Eskilstuna kommun skriver samverkansavtal med IP-Only för utbyggnad av bredband

PRESSMEDDELANDE

Under tisdagen tecknade kommunen ett samverkansavtal med IP- Only för utbyggnad av bredband, framförallt på landsbygden. Samverkansavtalet sträcker sig över sju år och innebär att kommunen ska skapa förutsättningar för att IP-Only ska kunna bygga upp fibernät i hela kommunen.

Eskilstuna kommun har en målsättning där 95 procent av invånarna ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast år 2020. Ett mål som genom det nya avtalet kan nås.

– Att vi satsar på bredband i hela kommunen är en förutsättning för framtidens välfärd men även för människor som bor och verkar på landsbygden. Fler och fler kommunala tjänster digitaliseras och vi ligger idag efter på landsbygden. Samverkansavtalet med IP- Only är helt i rätt riktning, säger Arne Jonsson (C) gruppledare.

Bredband är en förutsättning för samhällets struktur, framförallt inom skola, vård och omsorg där allt fler kommunala och statliga tjänster digitaliseras. Enligt PTS senaste kartläggning har 81 procent av hushållen och företagen i Eskilstunas tätort tillgång till fiber i dag. Motsvarande siffra i kommunens landsbygd är dock endast 13 procent.

Syftet med avtalet är att kommunen ska stötta och stimulera den fortsatta utbyggnaden och vidareutvecklingen av fiberinfrastrukturen. IP-Only bekostar utbyggnad, drift- och underhåll av det öppna fibernätet och svarar för anslutning av slutkunder.

– IP-Only har redan en stark närvaro i regionen och en etablering i Eskilstuna kommun har klara synergier med befintligt regionalnät och de större satsningar som vi redan gör i Eskilstunas grannkommuner, bland annat i Kungsör, Vingåker och Flens kommun. säger Kajsa Danielsson, regionchef Mälardalen på IP-Only.

Avtalet mellan IP-Only och kommunen är på sju år. Kommunen ger genom avtalet ingen exklusiv rätt till IP-Only utan kan skriva liknande avtal med andra aktörer.

 

För mer information, kontakta:
Eva Lehto, kommunstrateg samhällsbyggnad, 070 167 22 08

 

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera