Eskilstuna kommuns bokslut visar starkt resultat

PRESSMEDDELANDE

Eskilstuna kommun redovisar ett positivt resultat för fjortonde året i rad. Det preliminära resultatet är 305 miljoner kronor vilket är 152 miljoner kronor över budget.

– En stabil ekonomi är nödvändig för att klara de kommande utmaningar som en kommun i utveckling för med sig. Det ger oss möjlighet att bygga skolor och äldreboenden men också göra satsningar för att skapa en attraktivare stad och landsbygd. Vi har haft stort fokus på att sänka arbetslösheten och det är så viktigt att det börjar ge resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson.

Eskilstuna är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Befolkningen ökade med mer än 1 000 invånare. Ett omfattande investeringsprogram är igång där det planeras för och byggs nya förskolor, skolor och äldreboenden.

– Under 2017 var investeringsnivån dubbelt så hög som året innan, och den kommer vara fortsatt hög de närmsta tre åren. Tack vare ett starkt resultat behöver vi inte låna upp lika mycket pengar och kan stå bättre rustade för framtiden, säger Tommy Malm, ekonomidirektör.

Stark högkonjunktur
Det finns flera anledningar till att resultatet överträffat budgeten. Högkonjunkturen är stark och skatteintäkterna blev 37 miljoner kronor högre än budgeterat. Statliga engångsersättningar för bostadsbyggande gav ett överskott på cirka 40 miljoner kronor och dessa pengar är planerade att användas under 2018 och 2019. De stora flyktingströmmarna har kulminerat och kostnaderna för nyanlända har därför minskat.

– Det här är ett mycket starkt resultat. Men det är också nödvändigt för att klara både årets och de kommande årens stora investeringar. Tack till alla medarbetare som varje dag levererar kvalitet till våra invånare, brukare och kunder, säger Pär Eriksson, kommundirektör.

De flesta nämnder redovisar ett resultat i balans. Kostnaderna för vård av barn, unga och vuxna har däremot varit fortsatt höga.

Bolagskoncernens preliminära resultat uppgår till cirka 198 miljoner kronor exklusive reavinster. Det är 58 miljoner mer än budgeterat. Även inom bolagskoncernen är investeringsnivåerna på en historiskt hög nivå.

Fokus på sänkt arbetslöshet
Kommunens satsningar på sysselsättning har gjort att arbetslösheten sjunkit från 13,7 procent till 12,8 procent. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit kraftigare än i övriga landet, dock från en högre nivå. Även arbetslösheten bland nyanlända sjunker något. Kommunens kostnader för försörjningsstöd fortsätter att sjunka och antalet hushåll beroende av försörjningsstöd minskar.

SCB:s medborgarundersökning visar för tredje året i rad att invånarna är mer nöjda med kommunens verksamhet och med Eskilstuna som en plats att bo på.

För mer information, kontakta:
Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande
070-086 65 02
Pär Eriksson, kommundirektör
070-167 21 45, par.eriksson@eskilstuna.se
Tommy Malm, ekonomidirektör,
073-950 66 80, tommy.malm@eskilstuna.se

Bakgrund
Bokslutet visar Eskilstuna kommuns samlade resultaträkning. Den kompletta ekonomiska redovisningen med finansiell analys och förvaltningsberättelse antas av kommunfullmäktige den 28 mars.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera