Eskilstuna tappar i Svenskt Näringslivs ranking

Idag presenterades Svenskt Näringslivs årliga ranking som mäter förutsättningarna att driva företag i landets kommuner. I rankinglistan placeras Eskilstuna på en 231 plats.

Svenskt Näringsliv ranking av det lokala företagsklimatet är uppbyggd av resultatet från en företagarenkät och officiell statistik. Årets ranking bygger på enkätsvar från drygt 38 000 företagare i landets kommuner genomförd under perioden september till och med december 2011 av Demoskop på Svenskt Näringslivs uppdrag.

I Eskilstuna skickades enkäten till omkring 400 av kommunens drygt 4000 företagare. Av de tillfrågade företagen svarade 197 vilket ger en svarsfrekvens på 50 %. Eskilstuna har tappat 20 placeringar jämfört med rankingen förra året och rankas på plats 231 av landets kommuner. Rankningen baseras på företagens prestation, företagens åsikter och lokala villkor.

- Vi tycker att det är bra att Svenskt Näringsliv genomför undersökningen. Vi använder resultaten i vårt förbättringsarbete och de stimulerar även en viktig diskussion för de lokala tillväxtförutsättningarna, säger Eva Lilja näringslivsdirektör Eskilstuna kommun.

- Givetvis är jag bekymrad över att vi backar även i årets ranking. Frågan är högst aktuell för oss, vi har gjort och gör kontinuerliga insatser för att stärka företagsklimatet, men det finns delar i undersökningen som kommunen har en mycket begränsad eller ingen påverkan över. Till exempel infrastruktur och allmänhetens och medias attityder.

- När det gäller kommunens service till företag så jobbar vi med frågan. Förra året upprättade vi en intern handlingsplan för kommunens tjänstemän som på olika sätt har kontakt med näringslivet. Syftet är en ökad service och ett förbättrat företagsklimat i kommunen. Bland annat har vi genomfört en intern utbildning och inrättat funktionen företagsservice som ska underlätta företagens kontakter med den kommunala organisationen. Men dessa åtgärder har uppenbarligen ännu inte fått genomslag.

- Ett bra verktyg för att följa upp att våra insatser ger resultat är NKI-undersökningen vi gör inom samarbetat Stockholm Business Alliance. Det är en återkommande serviceundersökning som mäter hur nöjda företagarna är med kommunens service, säger Eva Lilja. I den undersökningen hävdar vi oss riktigt bra med ett snittvärde som ligger över medel i riket. Vårt bygglov exempelvis är femma bäst i landet.

I serviceundersökningen 2011 fick Eskilstuna NKI 69 på en hundragradig skala vilket är ett godkänt betyg för kommunens service och myndighetsutövning. Det ligger över det genomsnittliga resultatet för samtliga deltagande kommuner i undersökningen där NKI är 67.

För mer information:
Eva Lilja, näringslivsdirektör, 073-950 65 27.
www.svensktnaringsliv.se/foretagsklimat

Eskilstuna - den stolta Fristaden har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med snart 100 000 invånare. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Dokument & länkar