Eskilstunaborna bjuds in för att diskutera landsbygden och dess tätorter

Report this content

PRESSMEDDELANDE

Eskilstuna kommun bjuder in till samtal om utvecklingen i kommunens landsbygdstätorter och bygder och hoppas på god uppslutning, bra dialog och många nya idéer på hur vi tillsammans gör landsbygden ännu mer attraktiv. Mötet hålls den 26 november, klockan 18, i Stadshusets fullmäktigesal.

Bild till pressmeddelande om landsbygdsdialog

Attraktiv landsbygd är ett prioriterat mål för Eskilstunas politiker. Visionen för år 2030 är att landsbygden och dess samhällen är handlingskraftiga, trivsamma och ger förutsättningar för ett gott och hållbart liv. Men vad behöver vi tillsammans göra för att nå dit?

Nu bjuder kommunens Landsbygdsråd in till medborgardialog i Stadshuset. Det finns då möjlighet att nätverka, träffa politiker och tjänstepersoner och dela med sig av tankar och idéer om vad som kan göras på, och för, landsbygden.

– Landsbygden och dess företag är viktiga – och kommer att bli allt viktigare i framtiden. Samtidigt finns mycket kreativitet och handlingskraft i de mindre orterna och i bygderna omkring. Vi vill veta hur vi bäst kan ge förutsättningar för utveckling, säger Arne Jonsson, ordförande i Landsbygdsrådet.

Leader Södermanland är på plats för att informera om stöd för landsbygdsutveckling, kommunens bredbandssamordnare svarar på frågor och föreläsaren Teo Härén bjuder på inspiration kring landsbygdens kreativitet. Konferencier: Annakarin Sandén.

Syftet med kvällen är att bidra till dialog och nya idéer, få en bild av vilka landsbygdsfrågor boende och verksamma i Eskilstuna anser är viktiga och inspirera till lokala utvecklingsinitiativ. Resultatet blir ett underlag för att förtydliga och förverkliga kommunens mål om en attraktiv och levande landsbygd.


För mer information, kontakta:
Arne Jonsson, ordförande i kommunala Landsbygdsrådet
070-086 65 08, arne.jonsson@eskilstuna.se

Kristina Nyström, kommunstrateg, Kommunledningskontoret
072-977 79 13, kristina.nystrom@eskilstuna.se


Information om Landsbygdsrådet:
Landsbygdsrådet är ett samrådsorgan under kommunstyrelsen. Rådet ska verka för att kommunen skapar goda förutsättningar för en positiv utveckling av landsbygden i Eskilstuna. Rådet ska ha dialog både utåt och inåt, fånga upp vilka frågor som är viktiga för dem som bor och verkar på landsbygden och lyfta perspektivet i kommunens arbete.

Information om Landsbygden:
Till lansdsbygden räknas hela kommunen utom tätorter med mer än 3000 invånare. Knappt en femtedel av kommunens invånare bor på landsbygden, och ungefär hälften av dem bor i landsbygdstätorter som Kvicksund, Ärla, Hållsta, Kjulaås, Sundbyholm, Hällberga och Alberga. I princip alla Eskilstunas tätorter och bygder har visar en positiv befolkningsutveckling, om än i  olika takt.

Taggar:

Media

Media