Eskilstunas företagsklimat visar ännu en gång förbättrat resultat

Report this content

PRESSMEDDELANDE

Eskilstunas resultat i Svenskt Näringslivs årliga undersökning visar ett förbättrat resultat i jämförelse med förra året och landar på 3,4. Av de femton delområden som mätningen visar höjer sig kommunen inom sex och har nu ett högre betyg än genomsnittet i Sverige inom nio av dessa områden.

– Att få ett förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna är nödvändigt för att knäcka arbetslösheten. Det är ett långsiktigt och prioriterat arbete som hela Eskilstuna tillsammans måste kraftsamla kring. Det är glädjande att se att trenden nu går i rätt riktning, både i attitydsmätningar och i kommunens kundmätningar, säger Jimmy Jansson, (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen har de senaste tre åren förbättrat sig i Svenskt Näringslivs mätning, vilket indikerar att den långsiktiga trenden går i rätt riktning. På två av områdena, allmänhetens och skolans attityder till företagande, når betyget upp till fyra, vilket är gränsen för ett bra resultat.

– Trenden är en av de viktigaste faktorerna. Vi har gjort förbättringar de senaste åren och vi ser positivt på att vi även i år gör en liten förbättring. Det är extra roligt att se att attityden till företagande i skolan förbättras, vilket säkerligen är ett resultat av Eskilstunas UF-företagande där vi just nu ligger över rikssnittet. Det är bra för Eskilstunas framtida företagande, säger Niklas Edmark, näringslivsdirektör.

Två av områdena, upphandling och tillgång till relevant kompetens, ligger på inte helt godtagbar nivå. Även service och information till företagen ligger på en lägre nivå och behöver förbättras framöver. Ett steg i det arbetet är att kommunen i dag lanserar en webbplats som vänder sig direkt till företagare.

– Resultatet visar på att vi behöver jobba mer med upphandling och service till företagen framöver, vilket vi redan har påbörjat. Vi ser det som nödvändigt att se över våra rutiner vid upphandling och förbättra dialogen till företag, fortsätter Niklas.

Utöver det sammanfattande omdömet släpper Svenskt Näringsliv sin årliga ranking över företagsklimatet i Sverige den 24 september i år.

Läs mer om årets resultat här.


För mer information, kontakta:
Jimmy Jansson, (S), kommunstyrelsens ordförande, 070-086 65 02

Niklas Edmark, näringslivsdirektör Eskilstuna kommun, 073-940 84 00


Fakta om undersökningen:
Svenskt Näringsliv gör årligen en enkätundersökning för att mäta företagsklimatet i Sveriges kommuner. Enkäten består av 15 delområden och omfattar bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens.

Svenskt Näringslivs undersökning av kommunernas företagsklimat har genomförts sedan 2002. I år har närmare 31 000 företagare från hela landet deltagit i undersökningen, varav

1 017 företag i Södermanland. Enkätsvaren samt företagsrelaterad statistik ligger till grund för den ranking som Svenskt Näringsliv släpper den 24 september.