Eskilstunas potential frigörs i nytt unikt samverkansprojekt

Potential Eskilstuna är ett helt nytt och unikt projekt som ska bidra till några av samhällets stora utmaningar; minska utanförskapet och skapa lönsam och hållbar tillväxt i företagen. Åtta Eskilstunaföretag matchas nu gentemot arbetssökandes potential.

Riksrevisionen gick tidigare i år ut med en rapport som visade på att matchning mellan företag och resurs har kommit på efterkälke. Det nystartade projektet Potential Eskilstuna satsar på matchning och potential och vänder sig till människor utanför arbetsmarknaden.

Potential Eskilstuna är ett lokalt samverkansprojekt, på initiativ av Företagarna, mellan Eskilstuna
kommun, Företagarna, Arbetsförmedlingen, Munktell Science Park och åtta lokala företag.  Det nya projektföretaget House of Potential med säte i Munktell Science Park driver projektet som pågår fram till 30 juni 2015.

- Potential Eskilstuna har som syfte att skapa tillväxt i våra befintliga Eskilstunaföretag och på så sätt ytterligare stärka ett framgångsrikt lokalt näringsliv. Vi vill genom projektet ta till vara på den potential som finns hos våra invånare, hos våra företag och vår stad. Vi tror att projektet kan bidra både till tillväxt inom företag och samtidigt skapa möjligheterna till fler jobb och fler människor i jobb, säger Marit Finch-Westin, näringslivsdirektör Eskilstuna kommun.

Företagen som medverkar är Peugeothuset, Salt och Peppar/ICA Stenby, Lineroom, EQpack, Arkitektkopia, Calix, Viaduct och Goo Group. Under våren har House of Potential gjort en genomlysning av företagens förutsättningar att få nya kunder och öka intäkterna på befintliga
kunder. Utifrån analysen rekryteras nu 15 - 20 tjänster till House of Potential. Resurser som ska utbildas för att skaffa, behålla och utveckla kunder för att nå företagens överenskomna tillväxtmål.

- Projektet kändes som en lysande idé. Att hjälpa människor utanför arbetsmarknaden, plussa för hemkommunen samt ge Salt och Peppar extra energi. Vi har i projektet valt att jobba med säljbiten
och förhoppningsvis kommer vi att öka i omsättning, säger Kersti Franzer, VD, Salt och Peppar. 

Genom en ny, i högre grad, icke diskriminerande rekryteringsmetod har de hittills 350 sökande genomfört ett personlighetstest som visar vilken potential de har i relation till tjänsterna. Genom att mäta de sökandes potential istället för CV så har alla sökanden fått samma möjlighet att bli synliggjord och matchningen mellan företag, tjänst och person sätts i fokus.

- Vi ska arbeta med att skapa klok och lönsam tillväxt i små och medelstora företag. För att uppnå detta använder vi nya metoder för kundtillverkning och intäktsutveckling. Genom en ny rekryteringsmetod, med fokus på potential istället för CV, anställer vi personer som kan utvecklas samtidigt som de hjälper företag i Eskilstuna att nå sin fulla potential, säger Lennart Engelhardt, projektledare Potential Eskilstuna. 

Alla parter i projektet bidrar ekonomiskt och extra stöd har kommit in från Sparbanksstiftelsen Rekarne. De åtta deltagande företagen betalar per heltidsresurs som hyrs in från House of
Potential. Via Arbetsförmedlingens etablerade stöd görs sedan individuella lösningar för varje sökande. Det övergripande målet är att minst 50 % av de som rekryterats in till projektet ska fortsätta sin anställning inom projektbolaget eller bli anställda direkt i bolagen efter projekttiden.

För mer information:
Lennart Engelhardt, VD, House of Potential, 070-666 14 01
Marit Finch Westin, näringslivsdirektör, Eskilstuna kommun, 070-086 65 73
Patrik Vikström, arbetsförmedlingschef Eskilstuna, 010 487 09 88

 Medverkande:

Patrik Vikström, arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen Eskilstuna.
-  Projektet blir väldigt kraftfullt i och med den unika samverkansplattformen mellan kommunala förvaltningar och enheter, Företagarna och Arbetsförmedlingen. Genom detta gynnas företagen och arbetskraftsresursen eftersom vi drar åt samma håll och jobbar tillsammans.

Ragnar Smittberg, ordförande Företagarna Eskilstuna.
-  Enligt Företagarnas analys startas 4 av 5 jobb i de små- och medelstora företagen, vilket pilotprojektet nu blir ett konkret exempel på.  Det unika är att vi länkar ihop affärsutvecklings- och
rekryteringsprocesser, och i den processen minskar utanförskapet genom att ge individer en möjlighet att söka jobb på basis av sin inneboende potential, istället för ett CV. Modellen utvecklas gemensamt i partnerskapet och kommer kunna skalas upp för att kunna användas med fler företag och inom flera arbetsområden inom Eskilstuna kommun.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Dokument & länkar