Eskilstunas vuxenutbildningar återgår successivt till vanlig undervisning

PRESSMEDDELANDE

Från 15 juni kan kommunens yrkesvuxutbildningar återgå till normal undervisning. All övrig vuxenutbildning, inklusive SFI, ska vara igång från 24 augusti, enligt beslut från arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden.

I mars när coronapandemin var ett faktum gick regeringen och Folkhälsomyndigheten ut och rekommenderade vuxenutbildningen att gå över till distansundervisning. I kommunen är det huvudmannen som tar beslut kring skolan och i Eskilstuna är det arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som ansvarar för vuxenutbildningen.

Nämnden har möten en gång i månaden och i det läget som var i mars behövdes ett beslut tas omgående, vilket nämndens ordförande kan göra och då gjorde. Lärare och annan personal inom vuxenutbildningen ställde snabbt om till distansundervisning och skolan lånade ut datorer till elever som så behövde.

Den 1 april tog nämnden ytterligare ett beslut som innebar att lärare kunde kalla in upp till 5 elever åt gången för att ge stöd, handledning och genomföra praktiska moment. Det var ett beslut som lärare använt sig av för att stödja elever under rådande situation.

Den 29 maj gav regeringen besked att landets gymnasieskolor kan återgå till vanlig undervisning från 15 juni. Vuxenutbildningen däremot har fått särskilda direktiv som Skolverket tolkat och stämt av med flera kommuner i landet. De särskilda direktiven innebär en successiv återgång då skolan behöver ställa om klassrumsundervisningen efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Fredag 12 juni tog arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden beslut om hur och när detta ska ske. Beslutet innebär att yrkesvux-utbildningar kan gå tillbaka till vanlig undervisning från 15 juni. Den 24 augusti kan all undervisning gå tillbaka till normalläge. I båda fallen behöver skolan ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär olika anpassningar som förvaltningen fått i uppdrag att arbeta fram.

– Sista tiden har varit ansträngande för vuxenutbildningen, precis som för hela omvärlden. Ett virus har gjort att vi ställt om hela undervisningen, säger områdeschef Mattias Öberg.

– Beslutet som vår huvudman har tagit följer helt nationella direktiv. Nu hoppas vi alla att smittspridningen fortsätter hålla sig på en lägre nivå så att verksamheten kan återgå till en mer ordinär verksamhet.

 

För mer information, kontakta:

Mattias Öberg, områdeschef Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen
070-086 20 11, mattias.oberg@eskilstuna.se

Prenumerera