Flera planer för fortsatt utveckling av Eskilstuna

Report this content

PRESSMEDDELANDE

Under 2018 pågår arbetet med att få fram detaljplaner så att kommunen kan fortsätta växa. På stadsbyggnadsnämndens möte 19 april godkändes bland annat detaljplanen för Skiftinge handelsområde.

Detaljplan för Skiftinge handelsområde
Planen har idag godkänts i stadsbyggnadsnämnden och den överlämnas nu för antagande av kommunfullmäktige. Syftet med planen är möjliggöra handel med inriktning på sällanköp och volymhandel.

Vi är glada att vi äntligen är framme med detaljplanen. Detaljplanen möjliggör för etableringar som i sin tur är jobbskapande, säger Sarita Hotti, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Detaljplan för Gredbyvägen
Stadsbyggnadsnämnden godkände även detaljplanen för Gredbyvägen för granskning. Syftet med planen är öppna upp Gredbyvägen mot Västermarksrondellen för att skapa en förbättrad trafiksituation på Väster. Att avlasta angränsande gator bidrar till bättre framkomlighet i området, samtidigt som Kungsgatan avlastas som idag har 17 000 fordonsflöden per dygn.

Prioriteringar av detaljplaner
Under årets första fyra månader har tre nya detaljplaner prioriterats och påbörjats enligt följande:

  • Eskilstuna logistikpark

  • Mesta Västergård

  • Näshulta-Österby

Flera planer på gång
Arbete pågår med många detaljplaner för bostäder, verksamheter med mera. Exempelvis är planerna för Vulkanen 3 (bostäder), Skidåkaren 2 (äldreboende) och Slagsta 1:13 m.fl. utställda för granskning. Arbete med nya planer påbörjas löpande. Bland annat pågår förberedande arbete för att begära start av detaljplaner för varsam omvandling av Östra Ängsholmen samt för etablering av trygghetsboende i Näshulta, två högt politiskt prioriterade projekt.


För mer information, kontakta:
Sarita Hotti, ordförande i Stadsbyggnadsnämnde, Eskilstuna kommun,
070-086 65 03, sarita.hotti@eskilstuna.se
Marianne Hagman, förvaltningschef för stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun,
016-710 77 03, marianne.hagman@eskilstuna.se

Taggar: