Fokus på unga – spännande satsning invigs

Som ett led i att få fler i unga jobb invigs en ny, gemensam satsning för Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen, som döpts till Fokus. Media bjuds in till invigning med efterföljande pressträff torsdagen den 6 oktober klockan 10.00 på Kungsgatan 13 i Eskilstuna.

Som ett led i att få fler i unga personer jobb så har Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen skapat en gemensam satsning som har döpts till Fokus. 

Fokus riktar sig till unga personer mellan 16 och 24 år som är inskrivna på Arbetsförmedlingen eller på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens enhet för ekonomiskt bistånd och som behöver extra stöd att komma vidare till jobb eller studier.

- Jag ser med glädje och spänning fram emot att följa Fokus arbete, som syftar till att bidra till att minska ungdomsarbetslösheten i Eskilstuna kommun, säger Lina Simola, enhetschef för JobbCentrum och fortsätter:

- Fokus är en gemensam kartläggningsverksamhet för Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen, där vi tillsammans i ett tidigt skede ska fånga upp ungdomar som har en oklar planering och som annars riskerar att falla mellan stolarna. Vi jobbar nära ungdomen och minskar därmed dubbelarbete. Jag är övertygad om att det kommer att vara en avgörande framgångsfaktor, säger Lina Simola.

Fokus består av en arbetsförmedlare, tre vägledare från JobbCentrum och en socialsekreterare från ekonomiskt bistånd. De sitter tillsammans i JobbCentrums lokaler.

- Härmed intensifierar vi det utmärkta samarbet som vi redan har påbörjat mellan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen för att tillsammans bidra till att sänka ungdomsarbetslösheten, säger Patrik Vikström, chef för Arbetsförmedlingen Norra Sörmland.

Media bjuds in till invigningen av Fokus med efterföljande pressträff, då vi berättar mer om satsningen.

NÄR? Torsdagen 6 oktober klockan 10.00

PLATS? JobbCentrum, Kungsgatan 13, Eskilstuna (vägg i vägg med Arbetsförmedlingen)

Meddela gärna om ni kommer eller inte till:

Therése Norén, kommunikationsstrateg, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, 070-086 24 06, therese.noren@eskilstuna.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikationsstrateg, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

070-086 24 06, therese.noren@eskilstuna.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag ser med glädje och spänning fram emot att följa Fokus arbete, som syftar till att bidra till att minska ungdomsarbetslösheten i Eskilstuna kommun
Lina Simola, enhetschef för JobbCentrum