Forskningsprojekt om att leva med god man i Eskilstuna och Strängnäs

PRESSMEDDELANDE

Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs samarbetar med Mälardalens Högskola i ett forskningsprojekt. Syftet är att ta reda på hur det är att som vuxen leva med hjälp av en god man eller förvaltare.

Överförmyndarnämnden har tagit initiativ till ett samarbete med Mälardalens högskola. Syftet är att få kunskap om vuxna huvudmäns förväntningar på och upplevelser av att ha en ställföreträdare.

– Vi vill veta vad brukarna tycker om vår verksamhet. Vartannat år samlar vi in ställföreträdarnas synpunkter genom en enkät, men vad huvudmännen tycker vet vi inte. Vi har aldrig frågat. Nu räknar vi med att få kunskap och inspiration till verksamhetsutveckling, överenskommelser, granskning och uppföljning. Vi vill tillsammans med ett forskarnätverk hitta metoder att kommunicera även med brukare som inte kan fylla i enkäter, säger Anita Neuhaus, ordförande i överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs.

Fram till december 2018 pågår en förstudie och en utvidgad studie är inplanerad till år 2019. Förstudien finansieras av Eskilstuna kommun/överförmyndarnämnden inom ramen för det samverkansarbete som bedrivs mellan berörda kommuner och högskolan.
 

För mer information, kontakta:
Anita Neuhaus, ordförande Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs,
070-664 37 42, anita.neuhaus@eskilstuna.se
Robert Larsson, chef för överförmyndarkontoret,
072-997 35 03, robert.larsson11@eskilstuna.se


Bakgrund
En huvudman är en person som har ställföreträdare, det vill säga en god man eller en förvaltare.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera