Förskolan i Eskilstuna räknar med en ekonomi i balans 2019

Report this content

PRESSMEDDELANDE

Förskolan räknar med att klara 2019 med en ekonomi i balans trots ett fortsatt ökat behov av förskolplatser. Det visar delårsrapport 1 som antagits av förskolenämnden i dag 15 april.

Det ökade behovet av förskoleplatser gör att lokalförsörjningen kommer vara en av förskolans viktigaste frågor även 2019. Barngrupperna är alltid större under våren eftersom många barn lämnar verksamheten för förskoleklass till hösten. För att hålla den lagstadgade 4-månaders-garantin arbetar förskolan med olika lösningar för att lösa lokalbristen – utegrupper är ett exempel.

– Under året bygger vi nya Skiftingehus förskola som planeras vara klar första kvartalet 2020. Efter utbyggnaden kommer förskolan utökas till 240 platser. För att möta behovet av ytterligare platser har vi flera pågående förstudier för ut- och nybyggnad, säger Tina Persson, skolchef förskolan.

Satsning på kompetensförsörjning
Den årliga mätningen på barngruppers storlek som görs av statistiska centralbyrån, SCB, visar att antalet barn/grupp har minskat tack vare statsbidrag. Vad gäller kompetensförsörjningen ligger Eskilstuna fortfarande under rikssnittet vad gäller utbildade förskollärare.

För att säkerställa likvärdigheten, trots bristen på förskollärare, satsar förskolan på att införa och rekrytera förste förskollärare. Under första delen av 2019 har även 100 barnskötare erbjudits fast anställning, åtgärder som också förväntas påverka arbetsmiljön och sjukskrivningstalen positivt.

Ekonomi i balans
Delårsrapport 1 för förskolan visar en helårsprognos med ekonomi i balans. Samtidigt visar prognosen att antalet barn i verksamheten fortsätter öka, vilket ökar behovet av lokaler och personal.


För mer information, kontakta:
Björn Larsson (S), ordförande, förskolenämnden,
070-354 70 81, bjorn.larsson2@eskilstuna.se

Tina Persson, skolchef förskolan,
016-710 37 75, tina.persson2@eskilstuna.se


Fakta

Pågående förstudier inom förskolan:

  • Utbyggnad av Fogdegatans förskola, 80 platser
  • Utbyggnad av Hattmakarens förskola, 80 platser
  • Ny förskola i Skogstorp östra, 160 platser

Taggar: