Första spadtaget för Kungsgatans ombyggnad - Nu börjar ombyggnaden av Kungsgatan etapp 1 Fristadstorget - Kyrkogatan

 

Idag tisdag den 29 mars klockan 09.00 togs det första spadtaget för första etappen av gågatans ombyggnad i korsningen Kungsgatan/Careliigatan.

Spadtaget markerar byggstarten och den samverkan mellan fastighetsägare och Eskilstuna kommun som möjliggör upprustningen av den centrala gågatan

Vid spadtaget deltog från Eskilstuna kommun: Sarita Hotti, ordförande i stadsbyggnadsnämnden och Mona Kaanan, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Från fastighetsägarna: Azra Durakovic, regionchef på Victoria Park, Filip Hansson, Asset Manager på Akelius och Pontus Järleskog, marknadschef Sparbanken Rekarne AB. Dessutom medverkade Stefan Larsson från Eskilstunaföretaget Tuna Entreprenad som ska bygga om Kungsgatan tillsammans med Eskilstuna Energi och Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen Eskilstuna kommun.

På plats vid spadtaget fanns även några av de barn som är med och utsmyckar nya Kungsgatan. En teckningstävling utlystes under hösten 2015 för alla elever i åk 1-3 i Eskilstuna. Cirka 1700 teckningar kom in till Eskilstuna konstmuseum och ett urval av dessa teckningar kommer att gjutas i brons till nya gågatan. Samtliga 24 teckningar som valts ut kan ses i Centrum1 på Fristadstorget under perioden 6 april – 6 maj.

Nu påbörjas förberedelserna för ombyggnad av etapp 1. Först tas träd och planteringar bort. Sedan börjar Eskilstuna Energi och Miljö arbetet med att byta VA-ledningar.

Kungsgatans utformning
Kungsgatan blir mer öppen med ett huvudgångstråk mitt i gatan. Möblering och flyttbara krukor med träd och blommor placeras på sidorna om stråket. Den flexibla utformningen möjliggör för framtida behov och önskemål. Entréerna förstärks med torgbildningar och sittplatser i soliga lägen för att få en bättre koppling till Drottninggatan och Gamla Staden. Platserna i korsningarna med Kriebsensgatan och Careliigatan förstärks också som mötesplatser. De utformas som mindre torg som bjuder in att stanna till och njuta av stadslivet. Utrymme skapas för uteserveringar längs gatans fasader och kring de små torgen. Ny ljussättning höjer trygghetskänslan och attraktiviteten under dygnets mörka timmar. 

Läs mer på eskilstuna.se/kungsgatan

 --------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare upplysningar kontakta Eskilstuna kommun, Anders Enesved, avdelningschef stadsbyggnadsförvaltningen telefon 073-950 42 85, Josefin Bolander konsthandläggare kultur- och fritidsförvaltningen telefon 070-167 28 53 och Andreas Bander distributionschef Eskilstuna Strängnäs Energi och miljö telefon 072-202 21 06.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media