Fritidsbank skapas i Eskilstuna

PRESSMEDDELANDE

Lagom till höstlovet öppnar Fritidsbanken i Munktellarenan. På Fritidsbanken kan alla låna sport- och fritidsutrustning kostnadsfritt.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade idag att inrätta en Fritidsbank. Den kommer ligga i Munktellarenan och bemannas av personal från kultur- och fritidsförvaltningen, Sörmlandsidrotten och Svenska kyrkan. Det sker också samarbete med föreningslivet för prova-på-aktiviteter.

Under de senaste decennierna har polariseringen, det vill säga skillnaderna mellan olika grupper i samhället, ökat. Det gäller till exempel skillnader i inkomst, intressen och hälsa. Det ger människor olika förutsättningar för idrottsvanor och påverkar vad invånare har tillgång till, tar del av, är intresserade av eller har råd med.

– Jag är glad över nämndens beslut. Vi vill undanröja hinder och skapa möjligheter så att fler hittar lusten för rörelse och motion. Fler kommer att kunna ta del av fler sport- och fritidsaktiviteter som erbjuds i Eskilstuna, säger Mona Kanaan, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Utrustningen är oftast begagnad och skänks av privatpersoner, företag, föreningar, organisationer och liknande. Redan nu kan alla som vill skänka utrustning och lämna den i Munktellarenan. Återbruk av utrustning är ett miljösmart alternativ. Det blir också lättare för den som vill prova på nya idrotter utan att behöva skaffa all utrustning.

Vid bangolfbanorna finns idag en byggnad som kommer byggas om under sommaren.

Ärendet om Fritidsbanken bifogas detta pressmeddelande som pdf-fil.

Preliminär tidplan 2018
Maj-juli: lokalen görs iordning
Juli-september: aktiviteter för insamling av utrustning
Oktober: invigning


För mer information, kontakta:
Mona Kanaan, ordförande kultur- och fritidsnämnden
070-086 65 22, mona.kanaan@eskilstuna.se
Malin Göransson, utvecklare på Arenor och scener, kultur- och fritidsförvaltningen
070-977 79 59, malin.goransson@eskilstuna.se
Lena Sjöberg Rehnholm, områdeschef på Ung fritid och mötesplatser, kultur- och fritidsförvaltningen,
070-167 22 34, lena.rehnholm@eskilstuna.se
Johannes Hedlund, regional samordnare Fritidsbanken, Sörmlandsidrotten
010-476 42 61, johannes.hedlund@sormland.rf.se

Taggar: