Gasverksbron stängs för motorfordonstrafik under två månader

PRESSMEDDELANDE

Gasverksbron som binder samman Kungsgatan och Mått Johansson väg ska repareras. Båda övergångskonstruktionerna ska bytas ut. Därför stänger vi bron för all motorfordonstrafik 5 augusti till 4 oktober.

Gasverksbron är en av våra mest trafikerade broar. Här passerar cirka 14 000 fordon varje dag. Arbetet innebär att den som kommer med motorfordon får välja annan väg. Den som går eller cyklar kommer att kunna passera på den ena gång- och cykelbanan under arbetets gång. Den sida som kommer att vara tillgänglig kommer att variera. 


För mer information, kontakta:
Broarbetet på Gasverksbron: 
Jan Heldring, byggledare, stadsbyggnadsförvaltningen, 
016-710 72 32, jan.heldring@eskilstuna.se

Framkomlighet: 
Arto Sipola, trafikingenjör, stadsbyggnadsförvaltningen, 
016-710 76 83, arto.sipola@eskilstuna.se
 

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media