Här byggs Eskilstunas första LSS-boende för barn

PRESSMEDDELANDE

Nu startar bygget av Eskilstuna första LSS-boende för barn med funktionsnedsättningar. På torsdag den 5 oktober påbörjas pålningen i Lundby.Snart får de barn från Eskilstuna som har mer omfattande funktionsnedsättningar möjligheten att kunna bo på hemorten i närhet av familj och andra närstående. Eskilstuna får ett specialanpassat LSS-boende för fyra barn. Boendet byggs i korsningen Flackstavägen/Hörnedalsgatan, vid Lundbyskolan och ska vara klart i juli nästa år. Då kan barn, som nu bor i andra kommuner, få flytta hem till Eskilstuna.

– Det är en bra möjlighet för barn med funktionsnedsättningar att få bo nära sina familjer och i vardagen kunna träffa sina syskon och föräldrar, säger Ann-Christin Jansson, enhetschef för Stöd och Service.

Budgeten för boendet är 11,9 miljoner kronor.
                     

För mer information, kontakta:
Ann-Christin Jansson, enhetschef Stöd och service, Barn- och utbildningsförvaltningen,
016-710 22 24, 070-554 31 01, ann-christin.jansson@eskilstuna.se
Marie Wallin, fastighetsplanerare, Barn- och utbildningsförvaltningen,
016-710 54 89, 070-086 28 74, marie.wallin@eskilstuna.se


Bakgrund
LSS står för Lagen om stöd och service. Ett LSS-boende är en bostad anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Målet med LSS-boenden är att funktionsnedsatta människor ska kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt. I ett LSS-boende finns personal som hjälper till med dagliga behov.

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media