Hbtq-utbildning för Eskilstuna kommuns elevhälsoteam

Report this content

PRESSMEDDELANDE

35 kuratorer och skolpsykologer har utbildats.

Hösten 2018 erbjöds samtliga kuratorer och skolpsykologer i Eskilstuna kommuns skolor en kostnadsfri hbtq-utbildning under en halvdag. Satsningen var möjligt tack vara bidrag från socialstyrelsen. Alla deltagare fick metodmaterialet ”Bryt, om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet”, framtaget av Forum för levade historia och RFSL Ungdom.

– Utbildningen var jättebra, en ögonöppnare som fick mig att inse att jag kan alldeles för lite i ämnet. Nu försöker jag ha med mig ett mera öppet sinne när jag möter nya människor och när jag letar lösningar på uppkomna problem, Susanne Holmgren, samordnare för skolsköterskorna i Eskilstuna.

Hbtq-utbildningen för kuratorer och skolpsykologer är inte det enda Eskilstuna kommun gör inom hbtq-området. Flera av kommunens verksamheter är hbtq-certifierade och den 18 maj deltar vi för tolfte året i rad som utställare under Springpride, Eskilstunas lokala hbtq-festival. Samtliga förvaltningar finns representerade och vi arrangerar flera aktiviteter under hela Springprideveckan. Läs mer på eskilstuna.se/springpride.


För mer information, kontakta:
Helena Andersson Tsiamanis, utvecklare, kommunledningskontoret,
070-211 65 86, helena.tsiamanis@eskilstuna.se

Susanna Lind, verksamhetschef för Centrala elevhälsan, barn- och utbildningsförvaltningen,
073-9504263, susanna.lind@eskilstuna.se

Susanne Holmgren, samordnare för skolsköterskorna i Eskilstuna, barn- och utbildningsförvaltningen,
072-977 79 72, susanne.holmgren6@eskilstuna.se

Taggar: