Hbtq-utbildning för Eskilstuna kommuns elevhälsoteam

PRESSMEDDELANDE

35 kuratorer och skolpsykologer har utbildats.

Hösten 2018 erbjöds samtliga kuratorer och skolpsykologer i Eskilstuna kommuns skolor en kostnadsfri hbtq-utbildning under en halvdag. Satsningen var möjligt tack vara bidrag från socialstyrelsen. Alla deltagare fick metodmaterialet ”Bryt, om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet”, framtaget av Forum för levade historia och RFSL Ungdom.

– Utbildningen var jättebra, en ögonöppnare som fick mig att inse att jag kan alldeles för lite i ämnet. Nu försöker jag ha med mig ett mera öppet sinne när jag möter nya människor och när jag letar lösningar på uppkomna problem, Susanne Holmgren, samordnare för skolsköterskorna i Eskilstuna.

Hbtq-utbildningen för kuratorer och skolpsykologer är inte det enda Eskilstuna kommun gör inom hbtq-området. Flera av kommunens verksamheter är hbtq-certifierade och den 18 maj deltar vi för tolfte året i rad som utställare under Springpride, Eskilstunas lokala hbtq-festival. Samtliga förvaltningar finns representerade och vi arrangerar flera aktiviteter under hela Springprideveckan. Läs mer på eskilstuna.se/springpride.


För mer information, kontakta:
Helena Andersson Tsiamanis, utvecklare, kommunledningskontoret,
070-211 65 86, helena.tsiamanis@eskilstuna.se

Susanna Lind, verksamhetschef för Centrala elevhälsan, barn- och utbildningsförvaltningen,
073-9504263, susanna.lind@eskilstuna.se

Susanne Holmgren, samordnare för skolsköterskorna i Eskilstuna, barn- och utbildningsförvaltningen,
072-977 79 72, susanne.holmgren6@eskilstuna.se

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera