Hemtjänsten inför e-handel

Under 2015 kommer hemtjänsten i Eskilstuna att införa ett nytt arbetssätt när det gäller inköp av matvaror och hushållsartiklar. Det innebär ett större sortiment av varor för brukarna och en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna.

För de personer i Eskilstuna där hemtjänsten handlar åt dem kommer förändringen innebära att det inte längre är hemtjänstpersonal som kör hem varorna de handlat. Varorna beställs av hemtjänstpersonalen och plockas och körs ut till brukarna av personal från Samhall.

Varorna levereras från Coop, vilket betyder att brukarna får tillgång till ett stort sortiment av varor oavsett var de bor. De kommer också att till exempel kunna beställa varor som drickabackar och storpack hushållspapper. Förändringen leder också till en ökad säkerhet då kontanthanteringen försvinner.

Det nya arbetssättet är positivt även för medarbetarna då de slipper tunga matvarukassar.

- Vi inom hemtjänsten har stora förhoppningar på att det nya arbetssättet kommer att bidra till en förbättrad service för våra brukare, säger Marie Holmberg, områdeschef för hemtjänsten. Vi kommer att göra allt vi kan för att övergången ska gå på ett smidigt sätt.

I maj 2015 kommer tre hemtjänstområden att införa det nya arbetssättet och resten av hemtjänsten följer successivt efter under hösten 2015.

För mer information kontakta

Marie Holmberg,områdeschef ordinärt boende, vård- och omsorgsförvaltningen, telefon 016-710 70 21

Taggar:

Prenumerera