Ingrid Sköldmo ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna

PRESSMEDDELANDE

Det är Ingrid Sköldmo som blir ny förvaltningschef  för barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun. Det står klart efter att rekryteringsprocessen nu är avslutad. Ingrid Sköldmo kommer närmast från tjänsten som tillförordnad HR-direktör. Hon börjar det nya uppdraget den 1 december.

Ingrid Sköldmo blir ny förvaltningschef  för barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun.

– Jag är mycket glad över att vi har rekryterat Ingrid Sköldmo som förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen. Hon är en välmeriterad, omtyckt och respekterad chef med en gedigen kunskap efter trettiofem år i Eskilstuna kommun och har erfarenhet både av att bygga upp en helt ny förvaltning från grunden och att leda förändringar som den i Torshälla stads förvaltning, säger kommundirektör Pär Eriksson.

Ingrid Sköldmo har sina rötter i förskolan. Hon har en lång chefserfarenhet, bland annat som förskolechef, personalchef och femton år som förvaltningschef. Hon är en uppskattad ledare och har många upparbetade kontakter, både inom och utanför den kommunala organisationen.

– Med valet av Ingrid Sköldmo får vi kontinuitet i det långsiktiga arbetet att utveckla förskola, skola och att höja kunskapsresultaten. Ingrid vet vart vi är på väg, känner organisationen väl och kan snabbt gå in i samarbeten inom och mellan förvaltningarna, med näringslivet och med Mälardalens högskola, säger Jari Puustinen ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Jag ser att helhetssyn och ett brett samarbete blir ett viktigt led i arbetet med att höja kunskapsresultaten. Jag tycker att det är viktigt att vara nära verksamheten och är mån om att vi också ska utveckla trygghet och andra frågor som är grunden till att barn och elever klarar sig och når resultat. Det finns en gedigen kompetens i förvaltningsledningen och det ska bli spännande att tillsammans jobba vidare med så viktiga frågor för Eskilstunas barn och ungdomar, säger Ingrid Sköldmo tillträdande förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.


För mer information, kontakta:
Ingrid Sköldmo, tillträdande förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen,
070-349 10 45, ingrid.skoldmo@eskilstuna.se
Pär Eriksson, kommundirektör,
070-167 21 45, par.eriksson@eskilstuna.se
Jari Puustinen, ordförande barn- och utbildningsnämnden,
070-086 65 21, jari.puustinen@eskilstuna.se


Bakgrund
Under de år som Ingrid Sköldmo varit chef för dåvarande Torshälla stads förvaltning och tf HR-direktör på kommunledningskontoret har hon varit tjänstledig från sin tjänst som chef för serviceförvaltningen Konsult och uppdrag. Jörgen Axelsson har varit tf förvaltningschef i hennes ställe. Som en följd av att Ingrid Sköldmo nu blir chef för barn- och utbildningsförvaltningen föreslås Jörgen Axelsson att utses till ordinarie förvaltningschef för Konsult och uppdrag.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media