Johan Lindström blir Eskilstunas nya vård- och omsorgschef

PRESSMEDDELANDE

Johan Lindström blir ny förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun. Johan har varit tillförordnad förvaltningschef den senaste månaden och tillträder tjänsten omgående.

Det var i mars som Sara Schelin lämnade tjänsten som förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen för att bli kommunchef i Köping. Nu är det klart att Johan Lindström blir den nya chefen för vård- och omsorgsförvaltningen.

– Johan har en lång bakgrund inom Eskilstuna kommun och känner organisationen väl men han har även en gedigen yrkesmässig och akademisk förankring inom vård- och omsorgsyrket, vilket gör honom särskilt bra rustad för att klara ledarskapet för vård- och omsorgsförvaltningen, säger Pär Eriksson, kommundirektör.

Johan Lindström började i Eskilstuna kommun 1995. Under åren har Johan arbetat som enhetschef och områdeschef inom funktionshindersområdet och socialpsykiatrin. Johan har även varit lärare i socialt arbete, bland annat på Mälardalens högskola och sakkunnig i olika utredningar som genomförts av socialstyrelsen. Sedan 2013 har Johan arbetat som biträdande förvaltningschef.

– Vi står inför en åldrande befolkning i kombination med färre personer i yrkesverksam ålder vilket leder till mycket stora utmaningar för vård- och omsorgssektorn. Det kräver i sin tur nya tanke- och arbetssätt, utökad samverkan med bland annat vårdgrannar och civilsamhället vilket gör området till det mest spännande område jag kan tänka mig att verka inom, säger Johan Lindström.

Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar bland annat för vård, omsorg, boende och aktivitet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Totalt arbetar cirka 3 000 personer inom förvaltningen.

– Några av förvaltningens nyckelfrågor är att i högre grad tillvarata kompetensen och öka delaktigheten hos medarbetarna och samtidigt utveckla arbetet med digitalisering inom vård- och omsorg. Jag känner Johan och vet att han är rätt person för det uppdraget, säger Mikael Edlund (S), ordförande för vård- och omsorgsnämnden.

Johan har de senaste månaderna tjänstgjort som tillförordnad förvaltningschef och tillträder därför omgående tjänsten som förvaltningschef.

 

För mer information:
Mikael Edlund (S), vård- och omsorgsnämndens ordförande,
070-086 65 26
Pär Eriksson, kommundirektör,
070-167 21 45
Johan Lindström, förvaltningschef, vård- och omsorgsförvaltningen,
070-340 24 81

Prenumerera

Media

Media