Johan Lindström blir Eskilstunas nya vård- och omsorgschef

PRESSMEDDELANDE

Johan Lindström blir ny förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun. Johan har varit tillförordnad förvaltningschef den senaste månaden och tillträder tjänsten omgående.

Det var i mars som Sara Schelin lämnade tjänsten som förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen för att bli kommunchef i Köping. Nu är det klart att Johan Lindström blir den nya chefen för vård- och omsorgsförvaltningen.

– Johan har en lång bakgrund inom Eskilstuna kommun och känner organisationen väl men han har även en gedigen yrkesmässig och akademisk förankring inom vård- och omsorgsyrket, vilket gör honom särskilt bra rustad för att klara ledarskapet för vård- och omsorgsförvaltningen, säger Pär Eriksson, kommundirektör.

Johan Lindström började i Eskilstuna kommun 1995. Under åren har Johan arbetat som enhetschef och områdeschef inom funktionshindersområdet och socialpsykiatrin. Johan har även varit lärare i socialt arbete, bland annat på Mälardalens högskola och sakkunnig i olika utredningar som genomförts av socialstyrelsen. Sedan 2013 har Johan arbetat som biträdande förvaltningschef.

– Vi står inför en åldrande befolkning i kombination med färre personer i yrkesverksam ålder vilket leder till mycket stora utmaningar för vård- och omsorgssektorn. Det kräver i sin tur nya tanke- och arbetssätt, utökad samverkan med bland annat vårdgrannar och civilsamhället vilket gör området till det mest spännande område jag kan tänka mig att verka inom, säger Johan Lindström.

Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar bland annat för vård, omsorg, boende och aktivitet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Totalt arbetar cirka 3 000 personer inom förvaltningen.

– Några av förvaltningens nyckelfrågor är att i högre grad tillvarata kompetensen och öka delaktigheten hos medarbetarna och samtidigt utveckla arbetet med digitalisering inom vård- och omsorg. Jag känner Johan och vet att han är rätt person för det uppdraget, säger Mikael Edlund (S), ordförande för vård- och omsorgsnämnden.

Johan har de senaste månaderna tjänstgjort som tillförordnad förvaltningschef och tillträder därför omgående tjänsten som förvaltningschef.

 

För mer information:
Mikael Edlund (S), vård- och omsorgsnämndens ordförande,
070-086 65 26
Pär Eriksson, kommundirektör,
070-167 21 45
Johan Lindström, förvaltningschef, vård- och omsorgsförvaltningen,
070-340 24 81

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media