Klart för byggstart av Kungsgatan

Nu blir gågatan i centrala Eskilstuna attraktivare och tryggare. Ombyggnaden av etapp 1, sträckan Fristadstorget - Kyrkogatan, startar tisdag 29 mars.

Eskilstuna utvecklas och Kungsgatan är nästa pusselbit för en mer attraktiv och trygg innerstad. I slutet av mars påbörjar vi den första etappen av ombyggnaden som är delen mellan Fristadstorget - Kyrkogatan. Denna etapp beräknas vara klar sommaren 2017. Kommunen och fastighetsägarna längs gatan har tillsammans tagit fram gestaltningsprogrammet och fastighetsägarna är också medfinansiärer till ombyggnationen.

- Det är väldigt positivt för Eskilstuna att ombyggnaden av Kungsgatan nu kommer igång och det är tack vare en samverkan mellan kommunen och en styrgrupp från näringslivet, säger Sarita Hotti, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun.

Kungsgatan är Eskilstunas centrala gågata och den primära handelsgatan i centrum. Gatans beläggning och markvärme är i dåligt skick och de äldsta VA-ledningarna är närmare hundra år gamla. Nu byggs Kungsgatan om så att den blir en mer öppen och inbjudande plats för möten och shopping. Utseendet på gatan kommer att likna Fristadstorgets utformning. Entréerna och kopplingarna till kringliggande gator förstärks och nya sittplatser i soliga lägen kommer att bjuda in att stanna till och njuta av stadslivet.

Läs mer på eskilstuna.se/kungsgatan

---------------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare upplysningar kontakta Eskilstuna kommun, Anders Enesved, avdelningschef stadsbyggnadsförvaltningen telefon 073-950 42 85.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är väldigt positivt för Eskilstuna att ombyggnaden av Kungsgatan nu kommer igång och det är tack vare en samverkan mellan kommunen och en styrgrupp från näringslivet
Sarita Hotti, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna kommun