Kommunen erbjuder över tusen sommarjobb - och 600 feriepraktikplatser

Report this content

Visste du att det finns 400 olika yrkeskategorier inom Eskilstuna kommun? Nu i sommar finns det möjlighet att få testa på ett antal av dessa yrken i praktiken, antingen via ett sommarjobb eller en feriepraktikplats.

- Vi kommer att annonsera ut över 1 000 sommarjobb samt att det även i år kommer att finnas 600 feriepraktikplatser för ungdomar mellan 16 och 18 år att söka, säger Helena Swärd, enhetschef för Eskilstuna kommuns rekryteringsenhet.

Vanliga sommarjobb, där man vikarierar för ordinarie personal, finns inom en mängd olika områden.

- Vi söker flest antal personer till vården, som till exempel undersköterskor och vårdbiträden. Andra yrkesområden är: fastighetsskötare, lokalvårdare, fritidsledare till kollo, omsorgsstödjare och kockar, säger Helena Swärd.
 
På eskilstuna.se/jobbahososs under rubriken sommarjobb, kommer de lediga sommarjobben och feriepraktikplatserna att utannonseras och där kan man också göra sin ansökan. Redan nu finns det flertalet sommarjobb att söka. 
Ansökan om feriepraktik öppnas den 1 mars, på eskilstuna.se/jobbahososs. När det gäller feriepraktiken är varje praktikpass tre veckor per person och ungdomarna ersätter inte ordinarie personal.
- Feriepraktikanterna har handledare på arbetsplatsen och syftet med feriepraktiken är bland annat att ge ungdomar möjlighet att få arbetslivserfarenhet, kontakter och referenser på arbetsmarknaden, förklarar Lina Simola, enhetschef på JobbCentrum, som administrerar feriepraktiken.

Sammanlagt finns det 400 olika yrken inom kommunkoncernen.

- Sommarjobb och feriepraktik är i många fall en viktig första kontakt med arbetslivet och ger inblick i vad ett arbete innebär samt en förståelse för de krav och förväntningar som ställs i arbetslivet. Det ger också Eskilstuna kommunkoncern möjlighet att visa upp sig som en attraktiv arbetsgivare inför kandidaternas framtida karriärval, säger Annika Tjernström, HR-direktör på Eskilstuna kommun.

 
För mer information, kontakta:
Sommarjobben
Helena Swärd, enhetschef Rekryteringsenheten
070-086 60 43, helena.sward@eskilstuna.sehet att testa i praktiken
 
Feriepraktiken
Lina Simola, enhetschef JobbCentrum 
070-086 63 55, lina.simola@eskilstuna.se

 

Citat

Vi kommer att annonsera ut över 1 000 sommarjobb samt att det även i år kommer att finnas 600 feriepraktikplatser för ungdomar mellan 16 och 18 år att söka
Helena Swärd, enhetschef, rekryteringsenheten