Korsningen Drottninggatan/Kungsgatan i Eskilstuna stängs av

PRESSMEDDELANDE

Nu har arbetet med att rusta upp Kungsgatan i Eskilstuna kommit till korsningen Drottninggatan/Kungsgatan. Därför behöver vi stänga av korsningen för all motorfordonstrafik, vilket bland annat påverkar busstrafiken kring Fristadstorget.

Vi stänger av för motorfordonstrafik mellan 1 april och 31 juli för att kunna byta dagvattensystem och lägga nytt ytskikt i korsningen. Samtidigt passar Eskilstuna Energi och Miljö på att dra ny fjärrvärme ned till nya högskolan och förbereda inför byggnation i kvarteret Vulkanen. Det gör att arbetet kommer ta lite längre tid men vi behöver inte gräva i gatan flera gånger. Att vi valt att helt stänga av gatan gör att det blir säkrare för de som arbetar där och att arbetet också går fortare då.

Arbetet innebär att bussar som brukar passera Drottninggatan får ledas om och att några busshållplatser tillfälligt får flytta under tiden 1 april till 31 juli.

De som går eller cyklar kommer gående att kunna ta sig förbi arbetsplatsen.

Kartor över trafikavstängning och tillfälliga hållplatser bifogas.


För mer information, kontakta:
Ombyggnaden av Kungsgatan:
Jan Heldring, byggledare, stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun,
016-710 72 32, jan.heldring@eskilstuna.se

Fjärrvärmearbetet:
Johan Carlsson, Eskilstuna Energi och Miljö,
016-10 68 49, Johan.Carlsson@esem.se

Kollektivtrafiken:
Johan Tollén, kommunikatör, Sörmlandstrafiken,
072-142 03 40, johan.tollen@regionsormland.se

 

Se även:
eskilstuna.se/vagarbeten
eskilstuna.se/kungsgatan
sormlandstrafiken.se

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media