Krongatans förskola får besök av nationellt matematiknätverk

PRESSINBJUDAN

Torsdag 3 maj kommer förskolelärare och lektorer från olika lärosäten i landet till Krongatans förskola. Där får de vet mer om hur de yngsta barnen får kunskap i matematik genom leken.

Alla pedagoger som arbetar på Krongatans förskola är specialutbildade för att få en ökad förståelse för och kunskaper kring matematik i förskolan.
Kom och träffa pedagoger och barn, så får ni veta mer om hur arbetet går till.

Tid: onsdag 3 maj klockan 09.00
Plats: Krongatans förskola, Krongatan 12, Eskilstuna

Välkomna!


För mer information, kontakta:
David Alexandersson, pedagogikutvecklare, 072-977 74 62
Carin Lindberg, förskolechef, Krongatans förskola, 016-710 70 71


Bakgrund
Krongatans förskola började arbeta med skolverkets matematikmoduler 2015. Kompetensutvecklingsmaterial är framtaget för pedagoger som arbetar i förskolan och det är en del av en kompetensutvecklingsmodul inom Matematiklyftet.

Kompetensutvecklingen bygger på att förskollärare arbetar kollegialt och diskuterar texter, filmer och erfarenheter samt planerar och följer upp aktiviteter som genomförs med barnen på förskolan.

Utgångspunkten är matematiska aktiviteter, det vill säga något man gör som kan sägas vara matematiskt. Huvudsyftet med kompetensutvecklingen är att pedagoger som arbetar i förskolan ska få en fördjupad förståelse för vad matematiska aktiviteter kan vara så att man på ett medvetet sätt kan planera, iscensätta och följa upp undervisningen i förskolan som utvecklar barnens förmåga att aktivt delta i matematiska aktiviteter.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera