Medarbetare från Eskilstuna kommun på erfarenhetsutbyte i Australien

PRESSMEDDELANDE

Medarbetare från VIP-Respektfulla Relationer på vård- och omsorgsförvaltningen, åker till Melbourne, Australien för erfarenhetsutbyte.

VIP-Respektfulla Relationer är ett projekt som drivs med medel från Allmänna arvsfonden och genomförs av den dagliga verksamheten utbildning och relationer. De har blivit inbjudna av Deakin University, Melbourne, för att dela med sig av sitt arbete med jämställdhet och genus som vänder sig till personer med funktionsvariationer – ett arbete som vi kommit långt med.

Syftet med resan är erfarenhetsutbyte. Förutom att dela med sig av sitt arbete ska VIP-gruppen dra lärdom av kunskaper om delaktighet, anpassning och utmaningar i utbildarrollen som man samlat i det internationella nätverket – utbildningen som VIP bygger på kommer från Australien.

De kommer även att besöka konferensen Sexual Lives & Respectful Relationships 2017 Professional Development Day: Working together i Melbourne. Samt olika verksamheter bland annat Woman with disabilities och Positive behaviour Armadale.


För mer information, kontakta:
Ulrica Pettersson, projektledare VIP-RR - Respektfulla Relationer, vård- och omsorgsförvaltningen,
073-950 82 08, ulrica.pettersson@eskilstuna.se

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera