Mediainbjudan: Många nöjda med sin feriepraktik

Nu är årets feriepraktikrapport klar och den visar att många, såväl feriepraktikanterna som handledarna på arbetsplatserna, är nöjda. Media hälsas välkomna till en pressträff måndagen den 10 oktober klockan 9.30 på Eskilstuna kommuns enhet JobbCentrum på Kungsgatan 13, där ni kan höra mer om rapporten och prata med två av feriepraktikanterna.

Nu har feriepraktiksamordningen på Eskilstuna kommun sammanställt årets rapport. Den visar bland annat att ungdomarna överlag är nöjda med sin feriepraktik. I en enkät som gjordes med drygt 290 av feriepraktikanterna svarar 97 procent att de är nöjda eller mycket nöjda.

Dessutom uppger 31 procent att de har fått kontakter inför framtiden och 11 procent att de fick jobb i direkt anslutning till sin feriepraktik.

99 procent av de chefer som svarade på feriepraktiksamordningens webbenkät rekommenderar andra att ta emot feriepraktikanter.

- Det är glädjande att höra. Feriepraktiken som är en tre veckors sommarpraktik med handledning, möjliggör ju för ungdomarna att få en första kontakt med arbetslivet samt inte minst viktiga referenser inför framtiden samtidigt som arbetsgivarna också får kontakt med framtida personer att rekrytera. Det är en win-winsituation, säger Johanna Bandmann, teamledare på JobbCentrum.

Media hälsas välkomna till en träff där Johanna Bandmann och hennes kollegor på feriepraktiksamordningen kan berätta mer om rapporten. Träffa också två av sommarens feriepraktikanter samt en av de personer som hade vanligt sommarjobb som handledare för feriepraktikanterna - och som nu har fått en projektanställning på ett år.

Tid: Måndagen den 10 oktober klockan 9.30

Plats: JobbCentrum på Kungsgatan 13, 1 trappa upp (ingången till höger om Arbetsförmedlingen, vid den gröna Eskilstuna kommun-skylten).

Kontaktperson: 

Johanna Bandmann, Teamledare Jobbcentrum, 070-167 20 42

 

 

Prenumerera

Media

Media

Citat

Feriepraktiken som är en tre veckors sommarpraktik med handledning, möjliggör ju för ungdomarna att få en första kontakt med arbetslivet samt inte minst viktiga referenser inför framtiden
Johanna Bandmann, Teamledare JobbCentrum