Mediainbjudan: Lyckad satsning på seniora socialsekreterare

Report this content

De pengar som Eskilstuna kommuns personalutskott bland annat riktade till socialsekreterare har resulterat i en lyckad satsning vid enheterna för ekonomiskt bistånd på seniora socialsekreterare, vilka dessutom har fått möjlighet att driva utveckling av verksamheten. Media hälsas välkomna till en pressträff den 7 juni klockan 13.00, då socialsekreterarna berättar mer. 

Satsningen är en del av pilotprojektet ”Verktygslådan” där Eskilstuna kommuns personalutskott sammanlagt riktade drygt 4,1 miljoner kronor till satsningar för socialsekreterare och lärare.

Enheterna för ekonomiskt bistånd inom Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen beviljades 850 000 kronor av dessa pengar till projektet ”Seniora socialsekreterare och central introduktion”, ett projekt som startade vid årsskiftet.
- Personalutskottet tycker att det är ett projekt helt i linje med våra intentioner att lyfta yrkesrollen socialsekreterare, för att på sikt kunna bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare, säger Marie Svensson (S), ledamot i Eskilstuna kommuns personalutskott.
Sex seniora socialsekreterare utsågs efter en ansökningsprocess och sedan årsskiftet har de bland annat fått i uppdrag att vara handledare och stöd till kollegor. De har också fått möjlighet att fördjupa sig inom olika områden, utveckla nya idéer samt effektivisera och minska tiden som går åt till administration.
- Det här projektet har verkligen visat styrkan i att låta förändringsarbete vara medarbetardrivet. Medarbetarna har använt sin erfarenhet och kompetens för att hitta förbättringspotential och nya idéer som kan utveckla verksamheten, vilket är en framgångsfaktor, säger Marie Svensson.
Media hälsas välkomna tisdagen den 7 juni, klockan 13.00 till Enheterna för ekonomiskt bistånd, Nygatan 26, bland annat för att höra de seniora socialsekreterarna berätta om de olika satsningar som har satts igång inom ramen av projektet.


Kontaktpersoner:
Marie Svensson(S), Kommunalråd och ledamot i Eskilstuna kommuns personalutskott, marie.svensson@eskilstuna.se  070-086 65 20
Josef Zsido, enhetschef, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, josef.zsido@eskilstuna.se 070-565 40 81
Thria Rahman, enhetschef, Arbetsmarknads och vuxenutbildningsförvaltningen,
thria.rahman@eskilstuna.se 070-089 37 57

Meddela gärna om ni kommer till:
Therése Norén, kommunikationsstrateg, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, therese.noren@eskilstuna.se, 070-086 24 06

Kommunikationsstrateg, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

070-086 24 06, therese.noren@eskilstuna.se

Media

Media

Citat

- Det här projektet har verkligen visat styrkan i att låta förändringsarbete vara medarbetardrivet.
Marie Svensson (S), ledamot i Eskilstuna kommuns personalutskott