Mentorskap ska förhindra tidiga avhopp från gymnasiet

Den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna har beviljats 1,2 miljoner från Europeiska socialfonden i ett transnationellt samarbetsprojekt. Syftet med projektet är att få elever gå kvar i skolan och slutföra sina studier.

Med hjälp av mentorskap ska kvaliteten på utbildningen förbättras och med riktat stöd till nyanlända inom gymnasieskolan i Eskilstuna ska avhopp i studierna bland dessa elever förhindras.

Projektet, Effektivt mentorskap, drivs på S:t Eskils gymnasium och hösten 2017 kommer 16 nyanlända ungdomar i åldern 17-19 år få mentorer som stödjer dem både i skolarbete och i integrering i det svenska samhället.

-        Projektmodellen kommer ursprungligen från Tyskland. Där har man framgångsrikt jobbat med mentorer för nyanlända under flera år. Mentorerna, som har en liknande bakgrund som eleverna och har lyckats väl med sin integrering i det svenska samhället, blir positiva förebilder, säger Catharina Sundström Larsson, projektledare vid S:t Eskils gymnasium.

Mentorerna får en speciellt framtagen utbildning i mentorskap utifrån elevernas behov och utmaningar. Utbildningen innehåller till exempel information om skolsystemet från förskola till universitet samt vilka stödstrukturer som finns i samhället. Eleverna ges även möjlighet till personlig utveckling och att skapa målbilder för sitt framtida liv i Sverige. Under våren kommer modellen att utvecklas att den passar eleverna i Eskilstuna.

-        Genom att vi deltar i projektet förväntar vi oss bland annat att eleverna kommer att bli mer informerade om och integrerade i det svenska skolsystemet så de stannar kvar i skolan och slutför sina utbildningar. Vi räknar även med att de blir mer integrerade i det svenska samhället och att de får större möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, berättar Saman Abdoka, lärare i projektet på S:t Eskils gymnasium.

Barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun har beviljats drygt 1,2 miljoner kronor och samarbetspartners i det transnationella projektet är en polsk skola med yrkesutbildningar för ungdomar och vuxna samt ett universitet i Finland. Projektet kommer pågå fram till och med september 2019.

För mer information

Catharina Sundström Larsson, projektledare

Mobil: 072-1464573

e-post: catharina.larsson4@eskilstuna.se 

Saman Abdoka, deltagande lärare i projektet

Mobil: 070-0862220

e-post: saman.abdoka@eskilstuna.se

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera