Nu är ännu en enhet på Eskilstuna kommun hbtq-certifierad

 

PRESSMEDDELANDE

Arenor och föreningsstöd på kultur- och fritidsförvaltningen är numera en hbtq-certifierad enhet. Så gott som alla medarbetare har mellan april och september gått en utbildning i fyra steg, som RFSL ansvarat för.

Utbildningen tar upp frågor som rör homosexuella, bisexuella och transpersoner. Framför allt handlar det om bemötande och att möta alla människor med respekt och lika värde. Medarbetarna har också fått verktyg att använda i det fortsatta arbetet med verksamhetsförbättringar inom hbtq-området. Syftet med utbildningen har varit att stärka värdegrunden och bli mer professionella.

– Alla våra besökare och vår personal ska känna trygghet på våra arenor. Vi vill att kunskapen ska bli större och mångfalden öka. Vi satte samman en arbetsgrupp som under hela perioden har jobbat med det som har kommit fram under utbildningens workshops för att se vad vi ska gå vidare med. Nu blir nästa steg att omsätta det i vår arbetsvardag, säger Anders Neimann, handläggare i uthyrningsgruppen.

Arenor och föreningsstöd på kultur- och fritidsförvaltningen blir den nionde enheten att hbtq-certifieras i Eskilstuna kommun, som en del i att säkerställa att alla som är i kontakt med kommunens verksamheter möts med respekt.  

– Alla ska känna sig välkomna till våra verksamheter. Det känns bra att avdelningen för arenor och föreningsstöd nu är hbtq-certifierad. Att möta alla människor likvärdigt och med respekt ska vara en naturlig del av vår vardag, säger Mona Kanaan, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

För mer information, kontakta:
Anders Neimann, handläggare, arenor och föreningsstöd, kultur- och fritidsförvaltningen,
anders.neimann@eskilstuna.se, 076-496 20 94
Linn Axelsson, enhetschef, arenor och föreningsstöd, kultur- och fritidsförvaltingen,
linn.axelsson@eskilstuna.se, 072-145 78 08

Bakgrund
Hbtq står för homo- och bisexuella, trans- och queerpersoner. Det är RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, som utfärdar certifieringen.

På enheten för arenor och föreningsstöd arbetar arenavärdar, handläggare, idrottsplats- och scenarbetare.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media