Nu är enkäten om Eskilstuna kommuns officiella nyårsceremoni genomförd

Report this content

PRESSMEDDELANDE

Under februari och mars genomfördes en enkät om kommunens officiella nyårsarrangemang. Resultatet är nu tillgängligt på eskilstuna.se.
Senare i år tar den politiska ledningen beslut om nyårsceremonin detta år, där enkätresultatet blir ett av perspektiven som vägs in.

Totalt svarade 975 personer på enkäten, helt eller delvis. Redovisat per område tenderar de som bor inom Eskilstuna tätort att svara mer positivt till att nyårsceremoni arrangeras. Generellt svarade män mer positivt till nyårsceremoni än kvinnor.

Totalt besvarade 912 personer frågan om vad de tycker om att Eskilstuna kommun arrangerar en nyårsceremoni.

58 % anser att det är bra
22 % anser det dåligt
20 % har ingen åsikt

Totalt besvarade 862 personer frågan om de skulle besöka en framtida kommunalt arrangerad nyårsceremoni.

72 % kan tänka sig att besöka en framtida nyårsceremoni
20 % vet inte om de kommer att besöka en framtida nyårsceremoni
8 % kommer inte besöka framtida nyårsceremoni

I fritextsvaren framkom också önskemål om att införa ljusshow istället för fyrverkerier där motiveringen oftast relaterade till miljöeffekter och hänsyn till djur.

Hela resultatet finns på www.eskilstuna.se/nyar


För information, kontakta:
Ann-Sofie Wågström, kommunfullmäktiges ordförande, 070-086 65 01

Taggar: