Nu börjar höstens program på Eskilstunas mötesplatser för seniorer

Report this content

PRESSMEDDELANDE

Den 26 augusti börjar den första av höstens aktiviteter på Eskilstunas 22 mötesplatser för seniorer. Nu väntar en höst med bland annat konserter, utflykter och vattengymnastik.

Mötesplatser för seniorer är främst till för personer i åldern 65 år och uppåt. I utbudet finns bland annat olika friskvårdsaktiviteter, underhållning, tipspromenad och bingo. Det finns också möjlighet att fika, umgås eller sitta i lugn och ro och läsa en tidning. Det är kostnadsfritt att delta i aktiviteterna, deltagarna betalar enbart för fika och eventuellt material.

– Syftet med mötesplatserna är att Eskilstunas seniorer ska ha möjlighet att komma till en plats för att träffa andra och delta i såväl fysiska som kulturella aktiviteter. Vi utgår från det friska hos alla för att bibehålla och förbättra hälsan hos seniorer. Vi arbetar ständigt med att öka delaktigheten hos besökarna så att de känner att de är med och styr innehållet i vår verksamhet, säger Malin Sjöberg, enhetschef förebyggande verksamhet.

Läs mer på eskilstuna.se/motesplatssenior


För mer information, kontakta:
Malin Sjöberg, enhetschef förebyggande verksamhet,
070-086 22 78, malin.sjoberg@eskilstuna.se 

 

Bakgrund
I Eskilstuna kommun finns idag 22 mötesplatser för seniorer. Av dessa är sju öppna varje vardag eller flera dagar i veckan och resterande är öppna cirka två timmar i veckan. 

De allra flesta mötesplatserna leds av medarbetare från våra mötesplatser, en del leds av frivilliga.

Taggar: