Nu börjar rekryteringen av ny kommundirektör i Eskilstuna

Report this content

PRESSMEDDELANDE

Vid årsskiftet kommer Pär Eriksson, kommundirektör i Eskilstuna kommun, att gå i pension. Därför påbörjas nu arbetet med att rekrytera en ny kommundirektör.

2009 tillträdde Pär Eriksson tjänsten som kommundirektör i Eskilstuna kommun. Alltså den högsta posten för en tjänsteman i kommunen och ansvarig för att genomföra de folkvalda politikernas beslut i Eskilstuna.

I dag är Pär Eriksson 66 år och har för avsikt att gå i pension till årsskiftet. Därför startar nu processen med att hitta en efterträdare.

En kravprofil ska tas fram och efter att rekryteringsprocessen genomförts är tanken att ett beslut om anställning ska kunna fattas någon gång under hösten. Ambitionen är att en ny kommundirektör ska vara på plats vid årsskiftet.

Formellt är det kommunstyrelsens ordförande som anställer ny kommundirektör.
­– Jag är mån om att vi får ett bra underlag när vi nu ska rekrytera en ny kommundirektör. Därför kommer vi att involvera den politiska ledningen, tjänstemannaledningen, de fackliga organisationerna och representanter från näringslivet när vi gör kravprofilen, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande.


För mer information, kontakta:
Mats Beskow, HR-direktör på Eskilstuna kommun,
mats.beskow@eskilstuna.se, 073-917 77 00

Taggar: