Nu hävs varslet inom Eskilstuna kommun

PRESSMEDDELANDE

Det varsel av runt 60 medarbetare som tidigare lagts dras nu tillbaka av Eskilstuna kommun. Förhandlingarna med de fackliga organisationerna är avslutade och alla medarbetare som varit föremål för varslet har fått en placering inom kommunen.

Det var i mitten av november som ett varsel lades inom socialförvaltningens verksamhet för ensamkommande barn och unga. Ett minskat flyktingmottagande och att landets kommuner får mindre pengar av staten ledde till att socialförvaltningen skapade en ny organisation. Bemanningen i den organisationen är anpassad för de nya förutsättningarna, något som skapade en övertalighet.

Förhandlingarna med de fackliga organisationerna har förts i god anda och alla parter har varit måna om att uppsägningar ska undvikas.

Nu har förhandlingarna avslutats och i och med det dras varslet tillbaka samtidigt som det anställningsstopp som rått upphävs. Alla berörda medarbetare har fått en placering inom Eskilstuna kommun.


För mer information, kontakta:
Mehmed Hasanbegovic, förvaltningschef på socialförvaltningen, 
072-145 34 17, mehmed.hasanbegovic@eskilstuna.se
Pia Andersson, områdeschef på socialförvaltningen,
070-313 97 22, pia.andersson@eskilstuna.se

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera