Nu inventerar vi kulturmiljöer i Eskilstuna kommun

PRESSMEDDELANDE

Mellan 10-11 och 17-18 oktober inventerar ett par konsulter från WSP kulturmiljöer i kommunen. Kanske ser du dem fotografera bostadshus, gator, trädgårdar, åkrar och ängar eller kyrkor. Inventeringen blir ett underlag för ett nytt Kulturmiljöprogram för Eskilstuna kommun.


Emil Bergsten och Moa Andersson från WSP.

Genom kultur- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har konsultföretaget WSP har fått i uppdrag att ta fram ett nytt Kulturmiljöprogram för Eskilstuna kommun.

Som en del av arbetet genomförs flera inventeringar av kulturmiljöer i kommunen. I inventeringsarbetet ingår också att fotografera miljöerna.

Under hösten inventeras Eskilstuna, Torshälla, Skogstorp, Hällbybrunn och flera av kommunens fritidshusområden.

Inventeringarna utförs av Emil Bergsten och Moa Andersson från WSP. Företagsnamnet WSP står på deras bil och de har ett informationsbrev med sig, som förklarar deras uppdrag och innehåller kontaktuppgifter för den som har ytterligare frågor.


För mer information, kontakta:
Anna Götzlinger, stadsantikvarie, Eskilstuna stadsmuseum, kultur- och fritidsförvaltningen, anna.gotzlinger@eskilstuna.se, 016-710 27 00
Mats Hällnäs, chef för utvecklingsavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen,
mats.hallnas@eskilstuna.se, 016-710 11 78


Bakgrund
Kulturmiljön är den del av kulturarvet som vi omges av rent fysiskt. Bebyggelse och landskap som formats av människors verksamhet genom årtusendena. Städer och byar, åkrar och ängar men också skogar och vattendrag.

Eskilstuna kommuns senaste kulturmiljöprogram ”Bygd att bevara” var färdigt 1988. Därefter har det gjorts en del mindre arbeten men inget som täcker hela kommunen. I år har vi inlett arbetet med ett nytt program, som kommer att bli klart under nästa år.

Här kan du läsa mer om kulturmiljöer och kulturmiljöprogram.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media