Nu kan föreningar söka bidrag för landsbygdsutveckling

PRESSMEDDELANDE

Föreningar som är verksamma på landsbygden i Eskilstuna kommun kan söka bidrag för att stimulera lokalt inflytande och utveckling.

Bidraget syftar dels till att stärka redan pågående utvecklingsarbete och dels till att stimulera nya initiativ. Pengarna kan användas för löpande verksamhet och till speciella projekt.

– Tidigare år har föreningar bland annat sökt stöd för inventering av bilder, motionslopp på cykel och en plattform för fiske tillgängligt för personer med funktionsnedsättning, berättar Kristina Nyström, kommunstrateg samhällsbyggnad samt sekreterare i rådet för landsbygdsutveckling. Det kommer flest ansökningar från hembygdsföreningar och byalag, men även andra föreningar är välkomna att söka.

Bidrag beviljas av det kommunala landsbygdrådet i Eskilstuna. Sista ansökningsdag är 10 november 2017. Maxbelopp för ansökan är 10 000 kronor per förening och år.

Mer information finns på eskilstuna.se/landsbygdsutveckling

Kontaktpersoner
Arne Jonsson, ordförande i kommunala landsbygdsrådet,
070-086 65 08
Kristina Nyström, kommunstrateg samhällsbyggnad och sekreterare i rådet för landsbygdsutveckling,
072-977 79 13

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera