Ny markanvisningstävling i Eskilstuna

PRESSMEDDELANDE

Eskilstuna kommun bjuder in byggherrar till en ny markanvisningstävling för bostäder i Eskilstuna. Tävlingstomten ligger på Hagaholmsvägen i Hällbybrunn, ett bostadsområde strax väster om centrala Eskilstuna.

Hällbybrunn är en tätort cirka sju km från Eskilstuna centrum och har en befolkning på strax över 3 000 människor. Tävlingstomten är 7 000 kvadratmeter med en byggnadsarea på 2 000 kvadratmeter. Bostäderna får max vara fyra våningar med möjlighet till handel i bottenplan.

Bostäderna ska tillföra en egen karaktär och samtidigt komplettera stadsbilden som finns i området. Tävlingsområdet ligger i anslutning till Hällbybrunns centrum med närhet till service och kollektivtrafik. I närområdet finns det en blandning av lamellhus, flerbostadshus och villatomter, men även närhet till grönområde och natur.

Det framtida Hällbybrunn ska vara hållbart utformat miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt. Energieffektiva åtgärder som exempelvis solceller på tak, alternativa gröna tak, förberedelser för laddstationer för elbilar etc. är därför fördelaktigt i tävlingsbidraget.  

Tidplan för tävlingen:
25 oktober: Tävlingen presenteras
4 december: Sista dag för intresseanmälan till kommunen
11 december: Beslut om tävlingsdeltagare
8 januari: Startsmöte för tävling
5 mars: Sista inlämningsdag
28 mars: Beslut om vinnare

För mer information om tävlingen besök www.eskilstuna.se/markanvisningstavling

Tävlingsprogram hittar du i bifogad fil.


För mer information, kontakta:
Marcus Wahlström, exploateringsingenjör,
072-977 77 35, marcus.wahlstrom@eskilstuna.se
Urban Svantesson, exploateringsingenjör,
072-977 73 78, urban.svantesson@eskilstuna.se


Bakgrund:
En markanvisningstävling vänder sig till exploatörer som vill vara med och utveckla attraktiv kommunal mark. Syftet är att få fram så bra förslag som möjligt på hur ett område kan exploateras. Förslagen ska utgå från de förutsättningar som kommunen ger, t.ex. att tänka nytt kring hållbar utveckling. Vinnande förslag ligger till grund för planering och genomförande av idéerna.

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera

Media

Media