Ny samverkan och organisation för centrumutveckling i Eskilstuna

PRESSMEDDELANDE

Eskilstuna kommun, Destination Eskilstuna och fastighetsägare i centrum ska tillsammans samverka för att utveckla Eskilstunas stadskärna. Fokus kommer att vara strategisk platsutveckling där målsättningen är affärsutveckling och attraktiva miljöer. Bolaget Eskilstuna Innerstad som tidigare har haft uppdraget kommer vid årsskiftet att upphöra.

– Vi ser en trend i hela världen att konsumtionsmönster förändras, vilket skapar nya utmaningar men också nya möjligheter för städers utveckling. Framtidens stadskärnor behöver utvecklas till att bli mer mötesplatser och inte enbart handelsplatser. Den här trenden syns även i Eskilstuna och det gör att vi behöver nya sätt att tillsammans med näringslivet och aktörer i stadskärnan göra satsningar för att möta framtidens behov, säger Niklas Edmark, näringslivsdirektör Eskilstuna kommun.

Bolaget Eskilstuna Innerstad har sedan starten 2010 haft uppdraget att utveckla stadskärnan som en handels- och mötesplats. Det har bland annat lett till ett nytt Fristadstorg, ombyggnation av Kungsgatan, certifiering inom Purple Flag och Quality mark samt en andraplats i Årets Stadskärna 2018. Trots stora utvecklingsarbeten i stadskärnan har bolaget sett att deras modell för arbetet behöver moderniseras, effektiviseras och drivas vidare i en annan form. Därmed bedömer Eskilstuna Innerstad att de inte har ekonomiska förutsättningar för att klara av den förändringen.

– Utvecklingen inom stads- och platsutveckling går väldigt fort och kräver att olika aktörer ständigt är öppna för att utveckla detta arbete. Eskilstuna Innerstad har under tio år haft en betydelsefull roll i utvecklingen av staden och nu är det viktigt att frågor om handel, trygghet och stadens attraktivitet drivs vidare i annan regi. Det är ett stort ansvar men rätt hanterat är framtiden för Eskilstunas centrum ljus, säger Patrik Engman, ordförande Eskilstuna Innerstad.

Vid årsskiftet 2019/2020 kommer arbetet att drivas vidare i en ny form. Destination Eskilstuna kommer i nära samverkan med Cityföreningen och andra aktörer att ta över ansvaret för att programmera innerstadens aktiviteter året runt och på så sätt göra Eskilstuna och dess stadskärna än mer attraktivt.

Eskilstuna kommun i nära samarbete med fastighetsägare i centrum kommer att ansvara för att den långsiktiga utvecklingen av innerstaden fortsätter genom stadsutvecklingsmetoden BID. Fokus ska ligga på gemensamma satsningar för investeringar i den fysiska miljön, marknadsföring och positionering av området samt affärsutveckling av innerstadens verksamheter.

– Vi har en god dialog med de fastighetsägare som finns i centrum. Tillsammans med dem så kommer vi nu att fortsätta vårt förändringsarbete. Vi vill alla ha ett levande centrum och jag tror att med en gemensam målbild och resurser har vi möjlighet att nå dit, kvarter för kvarter, säger Sarita Hotti (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.


För mer information, kontakta:
Niklas Edmark, näringslivsdirektör, Eskilstuna kommun, 073-940 84 00

Martin Roos, VD, Destination Eskilstuna, 070-682 01 81

Sarita Hotti (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, 070-086 65 03


Bakgrund

Eskilstuna Innerstad
Eskilstuna Innerstad har sedan bolaget startade 2010 haft i uppdrag att utveckla innerstaden till en attraktiv och levande plats. Eskilstuna Innerstad ägs idag av Fastighetsägarna i Eskilstuna Centrum (FFEC) och Cityföreningen i Eskilstuna. Föreningens ekonomiska resurser kommer från ägarföreningarnas medlemsavgifter, konsultintäkter och genom avtal med Eskilstuna kommun.

BID - Business Improvement District
BID är en stadsutvecklingsmodell från USA. Den övergripande målsättningen för ett BID är, förbättrade affärer via attraktiva miljöer genom gemensamma satsningar på:

  • att hålla området rent, tryggt och snyggt
  • investeringar i den fysiska miljön
  • marknadsföring och positionering av området
  • affärsutveckling av områdets verksamheter

Taggar:

Om oss

Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

Prenumerera